Digitális módszertani fejlesztés a Hatvani Tankerület intézményeiben

               

Hatvani Tankerületi Központ

2021. 03. 31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY A PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

DIGITÁLIS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS A HATVANI TANKERÜLET INTÉZMÉNYEIBEN

A Hatvani Tankerületi Központ 110 millió forint támogatást nyert „Digitális módszertani fejlesztés a Hatvani Tankerület intézményeiben” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program révén valósul meg az Európai Szociális Alap támogatásával. A projekt keretében a Hatvani Tankerület négy intézményében, a Hatvani Szent István Általános Iskolában, a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában, a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában és a Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában ment végbe digitális módszertani fejlesztés.

A program kezdete 2018. 01. 01., befejezése 2021. 03.31.

A pályázat célja az volt, hogy társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat neveljen, akik a munkaerőpiacon sikeresen helyt állnak. Ehhez alapvető fontosságú volt a pedagógusok folyamatos szakmai megújulása, és olyan tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása, amely az innovatív oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával segítik az egész életen át tartó tanulásra való képességet.

A célok megvalósításához elengedhetetlen volt, hogy a modern pedagógiai módszertan, és azok IKT támogatása a mindennapok pedagógiai gyakorlatának részévé váljon. Célunk volt, hogy minden pedagógus rendelkezzen digitális pedagógiai-módszertani ismeretekkel és ezt alkalmazni tudja az oktató-nevelő munka során. Kövesse a technológiai változásokat, ismerjen és próbáljon ki új módszereket és eszközöket. A nevelői közösség rendkívül nyitott volt az infokommunikációs eszközök mindennapos használatára, elkötelezett a modernizációs tartalmak megjelenítését illetően.

A Tankerület által koordinált projekt átfogó, digitális kompetencia-fejlesztési terv keretében formálta a tanulók digitális kompetenciáit , valamint a problémamegoldó és kreatív gondolkodást.

A projektben a pedagógusok újszerű módszertani továbbképzése is megvalósult. A beszerzésre kerülő IKT eszközök valamint digitális, programozható taneszközök pedagógiai munkába való beépítésével ment végbe a digitális fejlesztés.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00056

A Támogatás összege: 110 000 000 Ft

A támogatás intenzitása 100%

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu/hatvan oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Horváth Márta- Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: IxUIZwEqdzfaxLHR8MO2OyRmxaGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==

 

Sajtóközlemény a projekt indításáról

2018. 03. 08.

Hatvani Tankerületi Központ

 

Sajtóközlemény

Digitális módszertani fejlesztés a Hatvani Tankerület intézményeiben

 

A Hatvani Tankerületi Központ 110 millió forint támogatást nyert „Digitális módszertani fejlesztés a Hatvani Tankerület intézményeiben” című pályázatával. A projekt a Széchenyi 2020 program révén valósul meg az Európai Szociális Alap támogatásával. A projekt keretében a Hatvani Tankerület négy intézményében, a Hatvani Szent István Általános Iskolában, a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában, a Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában és a Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában megy végbe digitális módszertani fejlesztés. A beruházás kezdete 2018. 01. 01., tervezett befejezése 2020.12.31.

 

A pályázat célja, hogy társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat neveljen, akik a munkaerőpiacon sikeresen helyt állnak.  Ehhez alapvető fontosságú a pedagógusok folyamatos szakmai megújulása, és olyan tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása, amely az innovatív oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával segíti az egész életen át tartó tanulásra való képességet.

 

A célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a modern pedagógiai módszertan, és azok IKT támogatása a mindennapok pedagógiai gyakorlatának része legyen. Cél, hogy minden pedagógus rendelkezzen digitális pedagógiai-módszertani ismeretekkel és ezt alkalmazni tudja az oktató-nevelő munka során. Kövesse a technológiai változásokat, ismerjen és próbáljon ki új módszereket és eszközöket. A nevelői közösség rendkívül nyitott az infokommunikációs eszközök mindennapos használatára, elkötelezett a modernizációs tartalmak megjelenítését illetően.

 

A Tankerület által koordinált projekt átfogó, digitális kompetencia-fejlesztési terv keretében formálja a tanulók  matematikai, a szövegértési, a digitális és természettudományos kompetenciáit , valamint a problémamegoldó és kreatív gondolkodást.

 A projektben a pedagógusok újszerű módszertani továbbképzése is megvalósul. A beszerzésre kerülő IKT eszközök valamint digitális, programozható taneszközök pedagógiai munkába való beépítésével megy végbe a digitális fejlesztés.

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00056

A Támogatás összege: 110 000 000 Ft

A támogatás intenzitása 100%

 

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu/hatvan  oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

Horváth Márta- Tankerületi igazgató

Telefonszám: +36 (37) 795-214

E-mail cím: IIUCrosCMgJ6OcMGr4aGF0dmFuQGtrLmdvdi5odQ==

Sajtóközlemény a projekt indításáról

Sajtóközlemény a projekt zárásáról