Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása Kerekegyházán hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódásának csökkentése érdekében

 Sajtóközlemény

Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása Kerekegyházán hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódásának csökkentése érdekében

2018/10/03

A Kecskeméti Tankerületi Központ vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.1.8-17 kódszámú, „Együtt, testvérként – iskolai szemléletformáló program” című felhívásra benyújtott pályázatával.

A támogatás összege: 20 Millió forint.

 

Kedvezményezett neve:            Kecskeméti Tankerületi Központ

A projekt azonosítószáma:        EFOP-3.1.8-17-2017-00148

A projekt címe:

Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása Kerekegyházán, a Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésével.

A szerződött támogatás összege:            20.000.000,- Forint

A szerződött támogatás mértéke:            100%

A megvalósítás helyszíne:                       Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú

                                                              Művészeti Iskola

A projekt megvalósításának időszaka:     2018. március 1. - 2020. február 29.

A pályázat célja:

·         hozzájárulás a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez;

·         a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése;

·         a diákok tanulmányi eredményeinek javítása;

·         a gyerekek egymás iránti toleranciájának növelése, látókörük tágítása;

·         iskolák közötti többcélú együttműködéssel tapasztalat- és tudásmegosztás.

Főbb tevékenységek:

·         A pályázat egész életciklusában az egészséges életmód témakör feldolgozása, nyelvi kompetencia fejlesztés és tantárgyi fejlesztések megvalósítása.

·         Hazai testvériskolai személyes találkozók 5 alkalommal (Csengőd).

·         Külföldi testvériskolai találkozó tanárok és diákok együttes részvételével (Túrterebes).

·         Nyári bentlakásos programok 2018 és 2019 nyarán (Pusztafalu, Orfű).

·         Játékos foglalkozások, kulturális programok és tanulmányi kirándulások a tanév folyamán.

·         Akadálymentes internetes oldal megvalósítása a testvériskolai kapcsolatok kialakításának segítésére a pályázatban részvevő iskolák között.

További információ kérhető:

e-mail: NowcrZqZqh6zDWmcGM2F0ZWFta3RrQGdtYWlsLmNvbQ==