Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása Kunszentmiklóson

Kedvezményezett neve:                               Kiskőrösi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma:                                EFOP-3.1.8-17-2017-00139

Projekt címe:              Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása

                                   Kunszentmiklóson

A szerződött támogatás mértéke (%):                   100%

A szerződött támogatás összege (Ft):                   20 000 000,-Ft

A projekt megkezdésének dátuma                        2018.02.01

A projekt tervezett befejezési dátuma:                  2020.01.31

 

A projekt tartalmának bemutatása:

                                             A projektünk fő célja a felzárkóztatás, a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, a társadalmi szerepvállalás fontosságának megismerése és megismertetése különböző iskolaközi találkozók és programok segítségével.

Projektünk jó lehetőséget teremt a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás kialakítására, a választott témakörök feldolgozás kapcsán pl. az egészséges életmód megismertetésére és elsajátítására.

A közös programokon való részvétel, az egymástól  tanulás értékének a megismerése mind-mind hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez és irányt mutathat nekik a felnőtté válás rögös útján.
A projekt megvalósítása keretében:
12 alkalommal kerül sor tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli programok megszervezésére
3 alkalommal találkoznak a tanulók és pedagógusok személyesen. (2 napos programok)
1 alkalommal találkoznak a tanulók és pedagógusok személyesen külföldön (5 napos program)
2 alkalommal táboroznak a tanulók
Nyelvtanulás 4 csoportban (74 alkalom/csoport)
Választott témakör feldolgozása 2 csoportban (74 alkalom/csoport)
Tantárgyi fejlesztés 4 csoportban (74 alkalom/csoport)
3 alkalommal játékos foglalkoztatás megtartása