A Szerencsi Tankerületi Központ által elnyert EFOP-3.1.8-17-2017-00049 azonosítószámú projekt valósult meg.

https://kk.gov.hu/admin/download/f/3a/82000/infoblokk.jpg

Kedvezményezett neve

Szerencsi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma

EFOP-3.1.8-17-2017-00049

Projekt címe

          Együtt, testvérként a Tállyai Iskolával"

A szerződött támogatás összege

19 998 560  Forint

A szerződött támogatás mértéke (%)

100%

A projekt tartalmának bemutatása

Szerencsi Tankerületi Központ 

EFOP-3.1.8-17-2017-00049 azonosító számú 

„Együtt, testvérként a Tállyai Iskolával" című projekt keretében 19 998 560 Ft-ot nyert el.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

http://tallya.testverkent.hu

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények:

 

Zempléni Árpád Általános Iskola és AMI

 

A projekt megkezdésének dátuma

2018.02.01.

A projekt befejezési dátuma

2020.01.31.