Közös célunk: Kisszállás jövője

Kedvezményezett neve:                                Kiskőrösi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma:                              EFOP-1.3.9-17-2017-00038

Projekt címe:                                                 Közös célunk: Kisszállás jövője

A szerződött támogatás mértéke (%):                   100%

A szerződött támogatás összege (Ft):                  37.534.276,-Ft

A projekt megkezdésének dátuma                        2018.01.02

A projekt tervezett befejezési dátuma:                  2020.01.02

 

A projekt tartalmának bemutatása:


                                 A projekt keretében a Kisszállási Sallai István Általános Iskola és a Kiskőrösi Tankerületi Központ együttműködéseket valósít meg a településen élők társadalmi csoportjaival, valamint a helyi civil szervezetekkel.

Célunk az volt, hogy erősödjön Kisszállás megtartó ereje.

A projektben megvalósultak saját és kiszervezett tevékenységek.

Ennek keretében 28 művészeti foglalkozást rendezünk részben az általános iskolában, részben a művelődési házban. 26 sporttevékenység a gyermekek és a faluban élő csoportok számára.

Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományőrző tevékenységekre, mint megtartó erőre. Ennek keretében 28 rendezvény és foglalkozás kerül megrendezésre. Ilyen volt a Kultúra napja, a farsang, a Szeretlek Magyarország, az augusztus 20, a Márton nap. Egyéb kulturális rendezvények keretében 28 műsort valósítotunk meg a községben.

Fontosnak tartjuk a szűkebb természeti környezetünk megismerését és védelmét, a gyermekek körében a természet védelmét és az ÖKO tudatos életmód kialakítását a falu lakosságánál.

Ennek érdekében 28 természethez köthető programot szervezünk, ahol többek között az állatvédelemről a növényvédelemről, a szemét újrahasznosításról kapnak felvilágosítást.
14 kirándulást szervezünk az iskola tanulóinak, ahol Magyarország jelentős történelmi, építészeti örökségét ismerhetik meg.

A programba bevonunk önkénteseket és fogyatékkal élő kisszállási lakosokat is. Esélyegyenlőségi képzést tartotunk a program résztvevőinek, valamint a Kisszállási Sallai István Általános Iskola honlapja infokommunikációs akadálymentesítése valósul meg.

További információk:

https://www.euprojektek.hu/sallai_istvan/index.html?cel_id=2265