Helyi együttműködéseken alapuló programok lebonyolítása a Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában

EFOP-1.3.9-17-2017-00035 -Tájékoztató

  

Helyi együttműködéseken alapuló programok lebonyolítása a Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában

 

 

-       a kedvezményezett neve: Hatvani Tankerületi Központ

-       a projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00035

-       a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

-       a szerződött támogatás összege: 42.117.030 Ft

-       a támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalma:

A támogatást a Hatvani Tankerületi Központ kapta a Visontai Szent-Györgyi Albert Általános Iskola vezetésével megvalósítandó projekt megvalósítására.

Konzorciumi partnerünk a Kékes Kutató-Mentő Alapítvány, amelynek célja a közösségi élet, a tanulás, felzárkóztatás, tehetséggondozás feltételeinek javítása.

Projektünk célja Visonta településen az általános iskola, mint elsődleges közösségszervező szereplő vezetésével egy olyan partnerség működtetése, amely növeli a településen elérhető közösségi programok számát. A közös tevékenységeken keresztül a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújt az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzájárul a tanulói sikeresség, a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez. Célunk még a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kompetenciáinak fejlesztése, a lemorzsolódás megelőzése. Szintén célunk az önkéntes tevékenységet végzők számának növelése.

A célokat komplex szolgáltatás nyújtásával, számos területet – művészeti ágak, sport, kultúra, kompetenciafejlesztés, egészséges életmódra nevelés, környezeti felelősségvállalás – felölelő foglalkozások, rendezvények, kirándulások megvalósításával tervezzük elérni.

Mindegyik kötelezően megvalósítandó tevékenységgel kapcsolatban valósítunk meg programokat:

1. Művészeti ágakhoz köthető tevékenység: Színházkedvelők klubja, Kreatív Műhelyfoglalkozás

2. Sporttevékenységek: Szent-Györgyi sportágválasztó, Szent-Györgyi Olimpia, MAKSZ találkozó

3. Tanórán kívüli kompetenciafejlesztés: Logikai játékok, táblajátékok, Nyelvi klub

4. Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek: Konyhatündérek műhelye

5. Természetismeret, környezeti felelősségvállalás: Közösségi kert, Kilométergyűjtő verseny

 

A projekt egyik célcsoportja az iskola 6-14 éves korú tanulói, valamint a település középiskolás korú lakossága, akik többsége az iskola tanulója volt. Célcsoportunkba tartoznak a tanulók szülei, családtagjai, rokonsága, valamint Visonta település teljes lakossága. 

A projekt eredményeképp növekszik a Visonta településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka, erősödik a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása, valamint növekedik az önkéntes tevékenységet végzők száma, ezáltal erősödik a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

A projekt során kialakított együttműködésekkel hozzájárulunk az iskola, a civil és egyházi szervezetek, csoportok, közösségek továbbá a helyi gazdasági szereplők együttműködő képességének és a társadalom felé történő nyitásának növeléséhez.

A szabadidő hasznos, szervezett, nevelési-oktatási folyamatokban integrált eltöltése segíti a fiatalok képességeinek további kibontakoztatását, ezzel a munkaerőpiacra lépéshez kapcsolódó sokirányú felkészítését, illetve az iskolai lemorzsolódás csökkentését.

 

A projektről részletesebben:

http://visontaiskola.sulinet.hu/efop-1-3-9-17-2017-00035-palyazat/