Néphagyományok ápolása és szabadidős tevékenységek fejlesztése Gyöngyöshalász községben.

Összefoglaló - EFOP-1.3.9-17-2017-00027

 

Néphagyományok ápolása és szabadidős tevékenységek fejlesztése Gyöngyöshalász községben

 

-       a kedvezményezett neve: Hatvani Tankerületi Központ

-       a projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00027

-       a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

-       a szerződött támogatás összege: 29.999.995 Ft

-       a támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalma:

A támogatást a Hatvani Tankerületi Központ kapta a Gyöngyöshalászi Széchenyi István Általános Iskola vezetésével megvalósítandó projekt megvalósítására.

Konzorciumi partnerünk a Segítő kezekkel a gyöngyöshalászi gyermekekért alapítvány, amelynek célja a közösségi élet, a tanulás, felzárkóztatás, tehetséggondozás feltételeinek javítása.

Projektünk célja Gyöngyöshalász településen az általános iskola, mint elsődleges közösségszervező szereplő vezetésével egy olyan partnerség működtetése, amely növeli a településen elérhető közösségi programok számát. A közös tevékenységeken keresztül a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújt az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzájárul a tanulói sikeresség, a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez. Célunk még a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kompetenciáinak fejlesztése, a lemorzsolódás megelőzése. Szintén célunk az önkéntes tevékenységet végzők számának növelése.

A célokat komplex szolgáltatás nyújtásával, számos területet – művészeti ágak, sport, kultúra, hagyományőrzés, kompetenciafejlesztés, egészséges életmódra nevelés, környezeti felelősségvállalás – felölelő foglalkozások, rendezvények, kirándulások megvalósításával tervezzük elérni.

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül hét tevékenységgel kapcsolatban valósítunk meg programokat:

1. Művészeti ágakhoz köthető tevékenységek: Társastánc, Kézműves foglalkozás, Zenekedvelők klubja

 

2. Sporttevékenységek: Játékos sportvetélkedők, Fitness foglalkozások

 

3. Hagyományőrző tevékenységek: Márton naptól karácsonyig

 

4. Kulturális tevékenységek: Kulturális kavalkád

 

5. Tanórán kívüli kompetenciafejlesztés: Tanuljunk angolul, Váltsuk meg a világot

 

6. Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek: Főzőklub, Prevenciós foglalkozások

 

8. Természetismerethez, környezeti felelősségvállaláshoz köthető tevékenységek: Környezetünk megismerése, Alakítsuk környezetünket, Elsősegélynyújtó workshop.

 

A projekt egyik célcsoportja az iskola  6-14 éves korú tanulói, valamint a település középiskolás korú lakossága, akik többsége az iskola tanulója volt. Célcsoportunkba tartoznak a tanulók szülei, családtagjai, rokonsága, valamint Gyöngyöshalász település teljes lakossága. 

A projekt eredményeképp növekszik a Gyöngyöshalász településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka, erősödik a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása, valamint növekedik az önkéntes tevékenységet végzők száma, ezáltal erősödik a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

A projekt során kialakított együttműködésekkel hozzájárulunk az iskola, a civil és egyházi szervezetek, csoportok, közösségek továbbá a helyi gazdasági szereplők együttműködő képességének és a társadalom felé történő nyitásának növeléséhez.

A szabadidő hasznos, szervezett, nevelési-oktatási folyamatokban integrált eltöltése segíti a fiatalok képességeinek további kibontakoztatását, ezzel a munkaerőpiacra lépéshez kapcsolódó sokirányú felkészítését, illetve az iskolai lemorzsolódás csökkentését.

A projektről részletesebben:

https://gyhalasziskolapalyazat.hu/


Tájékoztatás a projektről.

Tájékoztató tábla.