Azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00007

Kedvezményezett: Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A projekt címe: Digitális környezet fejlesztése a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézményeiben

A szerződött támogatás összege: 109 770 735 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2021.12.31.

 Azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00007

A projekt bemutatása:

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ a pályázat keretében a kiválasztott tanintézményeiben digitális pedagógia módszertani csomagjaira épülő pilot programokat valósít meg, amelyek segítségével a pedagógusok a digitális felkészültségüket, módszertani kultúrájukat növelhetik, valamint a mindennapi pedagógiai munkájukban az IKT-használatot erősíthetik. Célunk, hogy a diákok számára épüljön be a tanulási feladatok közé az információkeresés, feldolgozás, kollaboráció IKT-val támogatott megoldásainak használata, valamint, hogy a pedagógusok kapjanak módszertani támogatást a digitális pedagógiára épülő tanórákra felkészülésben és a tanórák megtartásában.


A programba bevont intézmények és azok alkalmazandó digitális módszertani területei:

1. Petőfi Sándor Gimnázium (Sárbogárd) • matematikai kompetencia fejlesztése
2. Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Perkáta) • matematikai kompetencia fejlesztése • szövegértés fejlesztése • természettudományos megismerés fejlesztése
3. Általános Iskola (Sárszentmiklós) • matematikai kompetencia fejlesztése
4. Vasvári Pál Általános Iskola (Dunaújváros) • matematikai kompetencia fejlesztése • kreativitás fejlesztése