A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) „Diáksportért” országos elismerését vette át Teleki-Szávai Krisztina, a Gyulai Tankerületi Központ vezetője október 21-én, Budapesten.

A díjjal olyan diáksport vezetők, diáksportot segítők munkáját ismerik el, akik az elmúlt évek során segítették az MDSZ szerteágazó tevékenységét, hozzájárultak a diákolimpiai rendezvények zökkenőmentes lebonyolításához, vagy edzőként sikereket értek el tanítványaikkal.


A Gyulai Tankerületi Központ elkötelezett a testnevelés és egészségfejlesztés iránt. Ennek szellemében mindenkor támogatja a gyermekek és ifjak egészségtudatos nevelését, oktatását. Vezetője, Teleki-Szávai Krisztina igazgató vallja, hogy a jövő fiataljainak rendelkeznie kell azzal a tudással, egészségműveltséggel, ami a megelőzést, az egészséges életmódot állítja a középpontba.


Ezt a vezérlő elvet szem előtt tartva, a Gyulai Tankerületi Központ mindent megtesz annak érdekében, hogy a település, az iskola, a korosztály és a szociális helyzet egyediségéből, változatosságából kiindulva nyújtson segítséget, adjon mintát az intézményeknek, a nevelőtestületeknek. A hálózati tanulás elkötelezett híveként, a tankerületi központ motiválja a köznevelés résztvevőit egészségneveléssel, sporttal kapcsolatos jó gyakorlatok kidolgozására, egymás közötti megosztására és azok folyamatos megújítására.


A Gyulai Tankerületi Központ támogatja az intézményeket a pedagógus-továbbképzéseken való részvételre, hiszen a folyamatos megújulás a garancia a testnevelés és sport műveltség átadására és örökítésére.


A Magyar Diáksport mozgalom egyik fő támogatójaként pedig biztos hátteret nyújt a versenyeztetéshez, amely kiemelten fejleszti a fiatalok versenyszellemét, győzni akarását, kitartását, a sportszerű viselkedési formák kialakítását, megszilárdítását és a társadalmi elvárások teljesítését.
A képen balról jobbra: Balogh Gábor, MDSZ elnök; Teleki-Szávai Krisztina, tankerületi igazgató és Tóth Zoltán, MDSZ alelnök