A Dunaújvárosi Tankerületi Központ illetékességi területén működő kötelező felvételt biztosító iskolák felvételei körzethatárai és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetei

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§(8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §(1b) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján kijelöli és közzéteszi a Dunaújvárosi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2022/2023. tanévre vonatkozóan.

Határozat- körzethatárok megállapítása

Pedagógiai Szakszolgálatok működési körzetei Fejér megye

Települési szintű_lista

Utca szintű lista - Dunaújváros, Sárbogárd

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy gyermekük beiratkozásához a körzetes általános iskolákról való tájékozódásban segítséget nyújt az Oktatási Hivatal honlapján található körzetes keresőlista, amely a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon érhető el.