A SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT
pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében
pénzügyi feladatok ellátására irányuló
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A kinevezés határozott időre (helyettesítés idejére),

2023. december 18. napjától 2024. december 18. napjáig szól.

A pénzügyi ügyintéző feladata a Salgótarjáni Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működő köznevelési intézmények vonatkozásában a beérkező átutalásos és készpénzes számlák alaki és tartalmi ellenőrzése,

érvényesítése, a SAP könyvelési rendszerben történő főkönyvi könyvelése. A likviditás menedzselésében való részvétel, a főkönyvi könyvelés, illetve IKJ, költségvetési beszámoló, adatszolgáltatások elkészítésében való közreműködés. Kapcsolattartás az Intézményvezetőkkel, a Központ, a Tankerület, illetve az Intézményvezető által kért adatszolgáltatások elkészítésében való közreműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz,
  • Végzettséget igazoló okmányok másolata,
  • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2018. évi CXXV. törvény 82.§-a szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/HR/KORISZ/46-1/2023, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi feladatok ellátására irányuló munkakör.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Morva Ildikó főosztályvezető nyújt a 06-32/795-231-es telefonszámon.

A pályázat részletes szövegét a kapcsolódó anyagok menüben találja.

A pályázat a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu portálon is megtekinthető.