VEKOP-7.3.3-17-2017-00007 projekt

Publikálva: 2020. december 22.

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
VEKOP-7.3.3-17-2017-00007
IKT kompetencia fejlesztésével támogatott új pedagógiai módszerek bevezetése

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

VEKOP-7.3.3-17-2017-00007

IKT kompetencia fejlesztésével támogatott új pedagógiai módszerek bevezetése

 

I. Projekt alapadatok

Projektazonosító: VEKOP-7.3.3-17-2017-00007

Projekt címe: IKT kompetencia fejlesztésével támogatott új pedagógiai módszerek bevezetése

Kedvezményezett: Kelet-Pesti Tankerületi Központ

Támogatás összege: 108 768 812 Ft

Projekt időtartama: 2018.09.01. – 2021.09.30

Projektünkben az alábbi négy intézmény vesz részt:

·        Gregor József Általános Iskola (1172 Budapest, Hősök tere 19–20.),

·     Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.),

·          Czimra Gyula Általános Iskola (1174 Budapest, Kép utca 14.),

·   Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1107 Budapest, Gém u. 5-7.).

II.  Projekt célja

A projekt célja, hogy fejlessze a pedagógusok információs és kommunikációs technológiai (IKT) tudását és a képzéseken szerzett új kompetenciákat a tanárok beépítsék a mindennapi munkájukba. A Kodály-módszer alapvetéseit ötvözzük a modern technológiával, amely virtuális környezetbe helyezi a tanórát. Így egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat egyaránt eredményesen lehet megtartani, az alkotás élményének fenntartásával, a kreativitás és a problémamegoldó képesség fejlesztésével.

A képzések elősegítik azt, hogy a pedagógusok hatékonyan tudják bevonni az IKT-eszközöket a tanítási folyamatokba, amelyeknek az alkalmazása segít a tanítási és tanulási folyamatot színesebbé tenni.

A projekt további kiemelt célja, hogy az új módszertan alkalmazásával, az iskolaelhagyás, a lemorzsolódás csökkenjen, a felzárkóztatás és tehetséggondozás akár egy időben legyen eredményes, valamint az SNI és BTMN diagnózissal rendelkező diákok fejlesztése is hatékonyan valósuljon meg. Fontos feladatunk továbbá az is, hogy a biztonságos internethasználatra megtanítsuk a tanulókat.

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ az oktatásmodernizáció, képzési innováció legmodernebb eszközrendszerét vonja be a képzésbe, amely által hazánkban és nemzetközi szinten is példamutató, innovatív módszertant implementál a mindennapi magyar oktatásba.

VEKOP-7.3.3-17-2017-00007 sajtó megjelenés:

http://www.kobanya.info/index.php/oktatas/item/12922-mindennapi-var%C3%A1zslat-az-iskol%C3%A1ban-a-j%C3%B6v%C5%91-jelene-az-oktat%C3%A1sba


Menü

Navigáció