Tanítsunk Magyarországért Program

Publikálva: 2022. május 10.

Hátrányos helyzetben lévő kistelepüléseken élő tanulók egyetemi hallgatók általi mentorálása, melynek célja a tanulók és a helyi közösségek megerősítése

                                            

A Tanítsunk Magyarországért Programot 2018. december 5-én indította útjára Dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériumának akkori államtitkára, valamint Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának bevonásával. A program jelenleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által biztosított forrásból valósul meg.

A Program megvalósításával a lehetőségektől elzártabban élő kisiskolások számára elérhető közelségbe kerülnek azok a karrierutak, amelyek a szociális és földrajzi helyzetük miatt esetenként nem voltak adottak számukra, így az országos átlaghoz képest a lemorzsolódási mutatóik rosszabbul alakultak.

A Tanítsunk Magyarországért program azon a felismerésen alapul, hogy a diákok azért morzsolódnak le a középiskolában, mert erőn felüli megpróbáltatást jelent számukra az otthonuktól való elszakadás, az utazás és a közösségváltás. Ezért a Program keretében  egyetemista mentorok szegődnek a diákok mellé, és vállalják, hogy 3-5 fő gondjaikra bízott gyermekkel foglalkoznak heti 1 napot (minimum 6 órát), és segítenek nekik a tanulásban, valamint megmutatják nekik a településen túli világ izgalmait: a közeli középiskolákat, egyetemet, munka- és kikapcsolódási lehetőségeket. A tevékenységek több területre terjednek ki. Ezek az alábbiak:

1) A tananyag elsajátításában való segítségnyújtás, korrepetálás,

2) személyiségfejlesztés,

3) pályaorientáció, vállalatlátogatás,

4) közös élményszerzés.

Ezen lehetőségek bemutatása életre szóló útravalóul szolgál a résztvevő diákok számára és átsegíti őket az iskolaváltásból fakadó nehézségeken, annak érdekében, hogy a fiatalok végül szakmát, érettségit vagy diplomát szerezzenek és sikerrel helyezkedjenek el a munkaerőpiacon.

A Program célterületei azon vidéki kistelepülések, ahol magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya. A Program keretében fontos törekvés, hogy 2024-re minden olyan diák kapjon maga mellé mentort, akinek szüksége van rá: ez mintegy 10.000 diák és 2500 mentor bevonását teszi szükségessé országszerte.

2022. tavaszán 13 egyetem 1028 mentora kezdte meg a gondjaira bízott 4040 diákkal a mentorálást 106 településen. Jelenleg a programban 15 felsőoktatási intézmény vesz részt 22 kampusszal, ezzel a Program országos lefedettségűvé vált.

Ebben a Programban a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában álló 31 intézmény közül a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 38 tanulója vesz részt, a tanulókkal a Veszprémi Pannon Egyetem 8 mentor hallgatója foglalkozik.

 

A fenti intézmény vonatkozásában született egy koordinátori tevékenységek ellátására szóló szerződés, melynek előzménye volt az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft, a Klebelsberg Központ, valamint 9 Tankerületi Központ együttműködési megállapodásának megkötése a Program megvalósítására.

A Program támogatója a 2022. február 1. és 2022. június 30. közötti időszakra vonatkozóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Klebelsberg Központ a régiónkban a Pécsi Tankerületi Központot jelölte ki a Program működtetésére és megvalósítására 11 db intézmény vonatkozásában.

A programmal kapcsolatban bővebb információk a (tanitsunk.hu) honlapon találhatók.

Képek az ajándékok átadásáról:

          

Menü

Navigáció