Tájékoztató közlemény, Pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben szakszolgálati támogatottsággal

Publikálva: 2019. július 25.

Az elnyert támogatás összege 169 963 010 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %
A projekt 2017.11.01. – 2020.04.30. között valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.30.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00010
A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

A projekt tartalma

 

A 30 hónapos projektünkben célul tűztük ki az intézményeinkben tanulók képességeinek, kompetenciáinak fejlesztését, különös tekintettel az MTMI területekre, támogatva a helyi tanórán kívüli tevékenységeket, beillesztve a pályaorientációs szolgáltatásokat. További átfogó célunk a pályaorientációs szolgáltatások nyújtásán keresztül a tanulók életpálya-tervezési képességének, öndefiníciós képességének fejlesztése, mely hozzásegíti őket a tudatos, személyiségjegyeikhez illeszkedő szakma felé való orientálódáshoz.

Programunkban innovatív, a célcsoportoknak megfelelő módszerekkel, a pedagógusok és szülők széles körű bevonása révén érjük el azt, hogy a természettudományos pályákról releváns információkhoz jussanak az érintettek. Legalább 1800 fő bevonásával, a lehetséges szakmai tevékenységek közel teljes körével állunk a bevont célcsoporttagok rendelkezésére, tapasztalt programvezetőkkel, elkötelezett pedagógusokkal, szakértői megvalósítói hálózattal.

A munkaerő-piaci igényeknek megfelelően a helyi munkáltatói kör is megjelenik programunkban, így támogatva a tanulók valós, hatékony ismeretszerzését a pályák világáról, a munkavállalóktól elvárt kompetenciarendszerről.

Szolgáltatásaink egymásra épülnek, azok szakmai tartalma megalapozott, épít a célcsoport igényeire, amelyeket a pályázat benyújtása előtt felmértünk. Nemzetközi jó gyakorlatok, hazai irányelvek a kiindulópontjai a tevékenységeinknek, amelyek azonban finomítva vannak a helyi, intézményi igényekhez.

Programunkban a kötelező vállalásokon felül számos elem megjelenik, amelyek révén annak komplexitása kiteljesedik, eredményei túlmutatnak a felhívásban rögzítettekhez képest, hiszen nem csak a bevont célcsoporttagok részesülnek az újszerű életpálya tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban, de a pedagógusok, szülők is mélyreható információkat kapnak a rendszerünk jelentőségéről, szerepéről az életpálya-építés folyamatában.

A programban aktívan megjelenik a pedagógiai szakszolgálat is, pályaorientációs tevékenységének kiszélesítése, fejlesztése kiemelt prioritás a projekt megvalósítása során.


A projektbe bevont intézményeink:

-       Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

-       Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

 

Műszaki szakmai eredmény

MTMI fókuszú programokba bevont tanulók

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 1 080 fő

 

Szakirányú továbbképzésen résztvevő szakemberek

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 5 fő

 

Szakmai együttműködés

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 3 db

 

Szakmai tapasztalatcserén résztvevő szakemberek

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 80 fő  

 

Monitoring mutatók:

 

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma: 1 800 fő

Cél elérési dátuma: 2020.04.30  

 

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.

 

Menü

Navigáció