Tájékoztató közlemény, Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása a Kaposvári Tankerületi Központnál

Publikálva: 2019. július 25.

Az elnyert támogatás összege 120 000 000 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %
A projekt 2018.03.01. – 2019.08.31. között valósul meg.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00034
A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.


A projekt tartalma       

 

A „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kaposvári Tankerületi Központnál” című projekt keretében a pályázó, a tervezett új NAT-hoz igazodó szakmapolitikai céloknak megfelelő, nem-formális nevelési-oktatási tevékenység keretében megvalósuló, tematikus tanulási alkalmak lebonyolítását kívánja ellátni az alábbiak szerint.

Bentlakásos és napközi formában megvalósuló tematikus tanulási alkalmak lebonyolítása a felhívásban foglaltaknak megfelelően 2018. június és 2019. június utolsó két hetében. A tankerületből összességében 2400 gyermek bevonását kívánjuk megvalósítani a két évben foglalt 2-2 hét alatt. Ez alapján 240 3., 5., 7., osztályos gyermek bentlakásos programon vesz részt, míg 2160 1., 2., 4., 6., osztályos gyermek pedig napközi jellegű programon vesz részt. A tematikus programok megfelelnek az alábbi elvárásoknak. Tematikus bentlakásos program esetében 6 nap, 5 éjszaka egy tematikus hét, mely során teljes ellátás, szállás, a tematikus programmodulhoz kapcsolódó élménypedagógia program komplex lebonyolítása valósul meg. A bentlakásos program helyszíne, egy a későbbiekben meghatározott helyszín az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukció keretében kialakított és lefolytatott minősítési eljárásban részt vett szálláshelyen. A tematikus napközi keretében 5 nap/hét alatt minden nap legalább 8 órában kerül tematikus program megszervezésre, napi négyszeri étkezés mellett. Mindkét típusú program megvalósítása esetében az intézmények pedagógusai, segítők, animátorok is bevonásra kerülnek.

A tematikus tanulási alkalmak a tankerület intézményeiben az alábbi tematikákban valósulnak meg: Nomád, kaland (Challenge Camp), Közlekedés, KRESZ, Idegen nyelv, Környezetvédelem, természetismeret, Környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás, Művészeti nevelés, Sport, egészségre nevelés, Digitális világ, tudatos médiahasználat, Digitális világ, digitális alkotás, Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás. Az egyes témamodulok a tankerület által felügyelt intézményekben elvégzett jelentkeztetések alapján, valamint az EFOP 3.2.15 kiemelt projekttel történő szakmai együttműködés keretében kialakított segédanyagok mentén kerülnek megvalósításra.

A projekt keretében önkéntesek bevonása valamint az iskolai közösségi szolgálatot teljesítők is bevonásra kerülnek. Az önkéntesek bevonása a programelemekben szakmai felkészítéssel kezdődik, majd pedig a programot követően annak értékelésével zárul.

A projekt szoros együttműködésben végzi tevékenységét az EFOP 3.2.15 kiemelt projekt kedvezményezettjével. Mely együttműködés keretében a tankerület pedagógusai a kiemelt projekt képzésein részt kívánnak venni. Ezen felül jelen projekt keretein belül sor kerül az EFOP 3.2.15 kiemelt projekt keretében kidolgozott témamodulok valamint módszertani segédanyagok, tananyagok használatára.

A fentieken túl a pályázati felhívással összhangban sor kerül az együttműködés keretében a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelésére mind a 2018-as, mind a 2019-es esztendőben megtartandó tematikus tanulási alkalmak tekintetében.

A projekt részt kíván venni a szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolásában, ennek érdekében a minősítési rendszert kívánja alkalmazni 2018-ban és 2019-ben egyaránt.

 

A projektbe bevont intézményeink:

-       Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

-       Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

-       Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

-       Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

 

Műszaki szakmai eredmény

Bevont önkéntesek

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 12 fő

 

Kísérleti bentlakásos programok

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 2 hét/év

 

Bevont iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 12 fő

 

Kísérleti napközi programok

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 2 hét/év

 

Monitoring mutatók:

 

Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma: 2 400 fő

Cél elérési dátuma: 2019.08.31

 

Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: 1

Cél elérési dátuma: 2019.08.31

 

 

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/projektek-kaposvar oldalon olvashatnak.

Menü

Navigáció