Szemelvények a Gregor Program múltjából, jelenéből és jövőjéből

Publikálva: 2021. október 6.

A Szegedi Gregor József Általános Iskola jó gyakorlata, a Gregor Program a művészeti nevelést a személyiség-, képesség- és készségfejlesztés szolgálatába állítja. Az újabb tervekről nemrégiben számolt be az intézmény vezetője.

Már a névválasztás is jelzi, a Szegedi Gregor József Általános Iskolában nagy múltra tekint vissza a művészeti nevelés, amelyet komplex módon és nagyon céltudatosan állítanak a személyiségfejlesztés szolgálatába.

A színvonalas zenei nevelés biztosítására különösen nagy hangsúlyt fektetnek, támogatják a tanulók művészeti órákon, rendezvényeken, versenyeken való részvételét. Hangszerbemutatókat, kishangversenyeket szerveznek, és különösen kiemelt figyelemmel kezelik az énekkari tevékenységet.

A drámapedagógia szintén fontos eleme az iskola arculatának. Célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése és az összetartozás érzésének erősítése. A módszertan alkalmazása a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását szolgálja, és segíti a könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást.

A kézműves-DÖKO szakkör idén leginkább a természetes anyagok felhasználását, illetve újrahasznosítását tűzte ki célul.  Az alkotásokat jótékony célra, valamint iskolai rendezvényekre, programokra és az iskolai dekoráció frissítésére készítik. A foglalkozás ötvözi a környezettudatosság és kreatív alkotómunka kettősét.

A célok eléréséhez minden hasznos és tartalmas, a Gregor Programhoz jól illeszkedő lehetőséget kiaknáznak. Boldogan fogadták a Lázár Ervin Program művészeti kínálatát, jutalmazás célzattal zenei iskolai díjat alapítottak, mely a 8. évfolyamot befejező tanulónak adományozható.  A 2021/2022. tanévet a Komplex Alapprogram megvalósításához kapcsolódó „Tanulástámogatás művészeti nevelés alapú módszerekkel” című továbbképzéssel kezdték, de különböző művészeti ágat érintő továbbképzések várnak a tantestületre a következő hónapokban is, mint például a „Drámajáték-vezetés”, illetve „Kodály-módszer a Kodály-koncepció alapján - hagyomány és megújulás”.

„A feladatok sikeres végrehajtása elősegíti a gyermekek biztonságérzetének növekedését, gátlásainak feloldódását, önfegyelmének, közösségi érzésének és magatartásának alakulását.” – írta a terveket ismertető beszámolójában Pocsai Blanka, az intézmény vezetője

A Gregor Program jövője egyértelműen az élménypedagógiára épülő művészeti nevelés és személyiségfejlesztés kiteljesítésére irányul. Mindez a pedagógusoktól folyamatos módszertani megújulást, kreatív és elkötelezett munkát igényel, a diákok számára pedig rengeteg programot, értékes tanórai és tanórán kívüli elfoglaltságot, izgalmas közösségi tevékenységet jelent.

Menü

Navigáció