Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00460

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00460

Lökösházi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00460

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 44 253 433 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a  mindennapos  testnevelés  minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához   szükséges infrastruktúra létrehozása,

• mindezek  által  a  nevelési-oktatási  környezet,  ezáltal az eredményesség javítása.


A projekt indokoltsága

Lőkösháza község egyetlen oktatási intézménye két feladat-ellátási helyen működik.

Az intézményben kiemelt szerepet kap az alapkészségeket fejlesztő tárgyak tanítása mellett az egészséges életmód kialakítását, környezettudatos szemlélet formálását szolgáló tevékenységek bevonása a mindennapi iskolai életbe. Az esztétikus környezet, a sport, a mozgás a gyerekek számára igen fontos, nevelő értékű. Az iskola rendelkezik ugyan sportudvarral, tornateremmel, amely biztosítja a gyerekek számára a szabad mozgás lehetőségét, de ezek állapota nem megfelelő. Az udvart pályázatok útján kívánják a közeljövőben „zöldíteni”, fajátékokkal felszerelni.

Az iskolaépületek erősen elhasználódtak, felújításra szorulnak. A tervezett felújítás az Alapítók útja 22. szám alatti főépületet érintené. Itt a nyílászárók nem hőszigeteltek, cseréjük régen időszerű. A falak külső vakolata sérült, málladozik. Az udvar felőli bejárat feletti esővédő kiszögellés balesetveszélyes, omladozó. Az esőcsatornák sérültek, folyamatos a javításuk, de így sem töltik be szerepüket.

A folyosó cementlappal burkolt, több mint 50 éves. A tantermek aljzata bitumenbe rakott parketta, melynek felületét néhány évtizede olajozással próbálták tartósítani, így nem javítható, felcsiszolással sem.  A tető héjazata elavult, nagyobb esőzéseknél előfordulnak beázások. Az osztálylétszámok csökkenése miatt szükséges a nagyobb termek átalakítása, hogy megfelelő számú helyiséggel rendelkezzenek a tanórán kívüli szakkörök, tehetséggondozás és felzárkóztatást szolgáló tevékenységekhez is.

A természettudományos tárgyak oktatásához szükségesek a modern szemléltetőeszközök.

A felújítandó épületrészben jelenleg 2 nagy alapterületű osztályterem, 1 kisterem, 2 irodahelység és egy irattár található. Az átalakítással még 1 osztályterem, 1 fejlesztőszoba és egy szociális helység is kialakítható lenne.

A pedagógusok jó közérzetét fokozná a nevelői szoba felújítása: nincs elegendő munkaterület, saját fiók sem jut mindenkinek. Nincs a nevelőiben számítógép, nyomtató. A pedagógusok többsége saját informatikai eszközét használja. Szükséges ide is új bútorzat, padlócsere. Ugyanez mondható el az irodahelységekről is. A technikai dolgozóik számára szükséges szociális helység kialakítása, ami most nincs: amelyben elhelyzésre kerülne: étkezésre alkalmas asztal, mikrohullámú sütő és hűtőszekrény is, amelyet a pedagógusok is használhatnának.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

A tornacsarnokhoz tartozó öltözőkben, vizesblokkokban, valamint szertárban, és a nevelő helyiségekben az Árpád utca felőli utcafronton található nyílászárók cseréje. Homlokzati hőszigetelés. Kettő nagyobb tanteremből három kisebb kialakítása a hozzá kapcsolódó belsőépítészeti munkákkal. Nevelői szoba padozatának cseréje. Folyosó bejáratának felújítása. Az épületrész tetőhéjazatának részbeni felújítása, esőcsatorna cseréje, villámvédelmi rendszer javítása. A tantermekben a régi parketták és PVC burkolatok cseréje antisztatikus linóleum borításúra. Kiszolgáló helyiségekben laminált parketta fektetése. Javítási munkálatok utáni festés, illetve az összes tanteremben tisztasági meszelés.

Természettudományos tárgyak oktatásához és kiscsoportos fejlesztéshez, felzárkóztatáshoz eszközök beszerzése.

Nyelvi labor kialakítása, elektromos hálózat felújítása, IKT eszközök, nyelvi labor szoftver és bútor beszerzése.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Megastruktúra Építőipari és Ingatlanforgalmazási Kft. végezte vállalkozási szerződés keretében, nettó 21.325.276 forint értékben.

Menü

Navigáció