Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00455

Publikálva: 2018. július 24.

EFOP-4.1.3-17-2017-00455

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: projektgazda

Projektazonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00455

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 144 092 650 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt státusza: megvalósult

A projekt rövid leírása

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású alapfokú köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása,

•  közösségi terek fejlesztése,

• mindezek  által  a  nevelési-oktatási  környezet,  ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola épülete

A Gyulai Dürer Albert Általános Iskola székhelyintézménye Gyula városának központi részén helyezkedik el. 2. Sz. Általános Iskola néven működött 1948-tól 1994-ig, amikor is felvette a híres gyulai festő, Dürer Albert nevét.

Az intézményt az 1970-es években bővítették. Az összes kötelező eszközöket ebben az időszakban szerezték be, amelyeket a mai napig használnak.  A székhelyintézményben az infrastrukturális adottságok fejlesztésre szorulnak. Az iskola elavultságának mértéke gazdaságtalan működést tesz lehetővé. Az épület összes nyílászáróinak cseréje, padlózat cseréje, mosdók teljes körű felújítása, illetve a külső homlokzat teljes felújítása szükséges. Az iskola jelenleg átlagosnak mondható felszereltséggel rendelkezik. Szükségessé vált a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje.

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény bemutatása

A tagintézmény Gyula peremterületén található. Régebben önálló község volt, és ezáltal zárt közösséget alkot. Falusi jellege megmaradt, mely Óvárira vonatkozik, míg az Újvári rész átmenetet képez Gyula felé. Ebben a térségben a szabadidő zárt térben történő eltöltésére kevés a lehetőség a létesítmények hiánya miatt. Újdonság az iskola újonnan épült tornaterme. A Bay Zoltán tagintézmény alapfeladatot ellátó, külvárosi iskola, amely jelenleg 2 épületben működik. A központi épületben a felső tagozat található. Ez az épület már a múlt században is iskolaként funkcionált. Itt kezdte meg általános iskolai tanulmányait az iskola névadója: BAY ZOLTÁN. A központi épülettel szemben található az alsó tagozat és 2 szaktanterem. 2001-től az intézmény felvállalta a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását minden évfolyamon. Szaktantermek: technika és számítástechnika terem. Modern számítógépparkkal rendelkezik. Az iskola könyvtára megfelelő állománnyal segíti a tanórai munkát és az önművelést. Az alsó tagozatos sportudvar, befüvesített tér lehetőséget ad a testnevelés órák megvalósítására és a szabadidő kellemes eltöltésére. A tanulók étkeztetését melegítőkonyha, ebédlő és büfé is szolgálja. Az intézményben az infrastrukturális adottságok fejlesztésre szorulnak. Az iskolaépület elavultságának mértéke gazdaságtalan működést tesz lehetővé.

A projektben megvalósult konkrét fejlesztés

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola: a folyosókon, tantermekben padlóburkolatok cseréje. Az épület egészén külső nyílászárók cseréje a kültéri üvegtéglafalak, valamint az elavult faablakok helyett. A nyílászárók és a padlóburkolatok cseréje utáni festési munkák.

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye: külső határoló falak és főfalak talajnedvesség elleni szigetelése. Az épület utcafronti részében a tantermekben, közlekedő folyosókon burkolatcsere. Ugyanezen épületszakaszon külső nyílászárók és beltéri ajtók cseréje. Nyelvi labor kialakítása: villanyvezetékelés, IKT eszközök, nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver és bútor beszerzése.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.

A projekt felújítási munkáinak megvalósítását a Futizó Kft. végezte vállalkozási szerződés keretében, nettó 103.998.353 forint értékben.

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény

Menü

Navigáció