Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00437

Publikálva: 2018. június 30.

EFOP-4.1.3-17-2017-00437
BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE


Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00437

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 31.

Támogatás összege: 58 400 000.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Megvalósítás alatt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.

A projekt indokoltsága:

Az intézmény infrastruktúrája

Békés Megye Képviselőtestülete által még 1999-ben kezdeményezett, majd címzett pályázaton elnyert, beruházással Dél-Békési Oktatási Centrum néven megvalósult a minőségi képzés bázisa. Ennek köszönhetően középiskolai oktatásunk, ezen belül a művészetoktatás korszerű, modern környezetben és tárgyi feltételek mellett, szakemberek koordinálásával intézményünk minden tanulója számára egy új lehetőség.

További felújításra szorul:

-           közösségi terek (folyosó, aula) speciális bútorzatának biztosítása, „pihenőövezetek” kialakítása

-           az iskolai udvar kültéri bútorzatának kiépítése, a megfelelő zöldövezet megteremtése, parkosítás, szabadtéri pihenőzónák, társasági színterek kialakítása

-           a díszudvar színpada, valamint a főbejárat burkolata erősen töredezett, nagymértékben süllyed, rongálódott, felújításra szorul.

-           a tornaterem „küzdőterének” burkolata az állagmegóváson túl nem került felújításra (az átadás óta: 1978) A terem nyílászárói (eredeti nyílászárók), árnyékolása, szigetelése nem megoldott és az elektromos hálózata és a fényforrásai korszerűtlenek.

Kazáncsere

Központi, földgázüzemű fűtés van az épületben, régi 1979 és 1984-ben készült kazánnal, amelynek a hőleadói elavultak.

Iskolai folyosók, szünetekben „közösségi terek”

Aula, előadások iskolai rendezvények színtere, közösségi tér
Külső (dísz)udvar színpad
Tornaterem, küzdőtér burkolat (parketta)Tornaterem nyílászáró
Tornaterem fényforrásai


A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

Tornaterem padlózat felújítása és tornatermi nyílászárók cseréje.

Számítástechnika terem nyílászárók felújítása. Kazáncsere.

Nyelvi labor kialakítása, iskolabútorok beszerzése.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 31.

Menü

Navigáció