Közérdekű adatok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Szervezeti, személyzeti adatok:

A szervezet neve és elérhetőségei

Közfeladatot ellátó szerv vezetői és a szervezeti egységek vezetőinek adatai

Felettes szervek adatai

Békéscsabai Tankerületi Központ intézményi címjegyzéke

Intézményeink

Alapító Okirat

Törzskönyvi alapadatok

A Békéscsabai Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Létszámadatok

Tanulói létszám 2023. október elsejei állapot (tényleges): 12174 fő

Tankerületi központ dolgozói létszáma: 42 fő

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Adatbázisok, nyilvántartások

Államigazgatási és egyéb hatósági ügyekre vonatkozó adatok

Hirdetmények, közlemények

Köznevelési tárgyú jogszabályok

A Békéscsabai Tankerületi Központ alaptevékenységét meghatározó általános jogszabályok

Tájékoztató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv hatálya alá tartozó tankerületi központnál működő szakszervezetek reprezentativitásának 2022. évi megállapításáról

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai - 2022. év

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai - 2023. év

Tájékoztató a 16/2023 (VI.9.) BM utasítás alapján, a Békéscsabai Tankerületi Központ által elfogadott, 50.000 Ft-nál nagyobb értékű adományokról

Gazdálkodási adatok

Szerződések (nettó 5 millió forint fölött) I 

Szerződések (nettó 5 millió forint fölött) II

Szerződések (nettó 5 millió forint fölött) III

Szerződések (nettó 5 millió forint fölött) IV

Szerződések (nettó 5 millió forint fölött) V

Szerződések (nettó 5 millió forint fölött) VI

Szerződések (nettó 5 millió forint fölött) VII

Szerződések (nettó 5 millió forint fölött) VIII

Békéscsabai Tankerületi Központ 2024. évi elemi költségvetés

Békéscsabai Tankerületi Központ 2023. évi költségvetési beszámoló

Békéscsabai Tankerületi Központ 2023. évi elemi költségvetés

Békéscsabai Tankerületi Központ 2022. évi költségvetési beszámoló

Békéscsabai Tankerületi Központ 2022. évi elemi költségvetés

Békéscsabai Tankerületi Központ 2021. évi elemi költségvetés

Békéscsabai Tankerületi Központ 2021. évi költségvetési beszámoló

Békéscsabai Tankerületi Központ 2020. évi elemi költségvetés

Békéscsabai Tankerületi Központ 2020. évi költségvetési beszámoló

Békéscsabai Tankerületi Központ 2019. évi elemi költségvetés

Békéscsabai Tankerületi Központ 2019. évi költségvetési beszámoló

Békéscsabai Tankerületi Központ 2018. évi elemi költségvetés

Békéscsabai Tankerületi Központ 2018. évi éves költségvetési beszámoló

Békéscsabai Tankerületi Központ 2017. évi elemi költségvetés

Békéscsabai Tankerületi Központ 2017. évi éves költségvetési beszámoló

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok - 2024 I. negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok - 2023 I. negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok - 2023 II. negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok - 2023 III. negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok - 2023 IV. negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok - 2022 I. negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok - 2022 II. negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok - 2022 III. negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok - 2022 IV. negyedév

Kondorosi Petőfi Általános István  Iskola festés

Békéscsaba kondorosi szerződés 2018.11.20.

Felhívás

Kondoros festés árazatlan tartalékkerettel

Közbeszerzési dokumentum Békéscsaba kondorosi 2018.11.20.

Műszaki szakmai leírás

Nyilatkozatminták

További információk ajánlattevők részére 2018.11.21.

Bontási jegyzőkönyv

Projektek

Projekt hírek

Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó szerződések

EFOP-4.1.12-22-2023-00042

EFOP-3.1.6-16-2017-00045

ERASMUS+ Program

Közbeszerzési terv

2024. évi közbeszerzési terv

2024. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítás

2023. évi közbeszerzési terv

2023. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítás

2022. évi közbeszerzési terv

2022. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítás

2021. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítás

2021. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítás

2020. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv módosítás

2018. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv módosítása

2017. évi közbeszerzési terv módosítása

2017. évi közbeszerzési terv

Közbeszerzések

Összefoglaló tájékoztatás - Karbantartási szolgáltatás megrendelés

Összefoglaló tájékoztatás TK-033_00025-2_2018

Összefoglaló tájékoztatás_TK_033_00024-2_2018

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződésekről

Ajánlattételi felhívás "Földgáz beszerzése"

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás kiegészítő

Kiegészítő tájékoztatás – Földgáz beszerzése 2017/I

Szerződéstervezet

Nyilatkozatminták

Fogyasztási helyek

Díjtáblázat

Szabályzatok

3/2024. (IV.23.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Külső szakértők alkalmazási feltételeiről

2/2024. (IV.22.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Közbeszerzési szabályzata

1/2024. (II.27.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi terve

10/2023. (XI.02.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Archiválási szabályzata

8/2023. (IX.29.) a Békéscsabai Tankerületi Központ önköltségszámítási szabályzata

7/2023. (IX.29.)  a Békéscsabai Tankerületi Központ bizonylati rendjéről szóló szabályzata

5/2023. (VI.13.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről és hasznosításáról szóló szabályzata

6/2023. (X.25.) a Békéscsabai Tankerületi Központ számviteli politikájával kapcsolatos szabályzata

4/2023. (VI.13.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Térítési díj és tandíj szabályzata

3/2023. (IV.04.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Informatikai Biztonsági Szabályzata

2/2023. (I.26.) a Békéscsabai Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata

2/2022. (VIII.01.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Beszerzési szabályzata

2/2021. (I.18.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Közszolgálati szabályzata

3/2021. (IX.26.) a Békéscsabai Tankerületi Központ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

2/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ eszközök és források értékelési szabályzata

3/2017. (VI.30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

5/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ egységes szerkezetbe foglalt pénzkezelési szabályzata

7/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ számlarendjéről szóló szabályzata

7/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ számlarendjéről szóló szabályzatának melléklete

10/2017. (VII.17.) Kiküldetési szabályzat

13/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ telekommunikációs eszközök használatának rendjéről szóló szabályzata

14/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ hivatali és saját gépjárművek hivatali célú igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzata

15/2017. (VI. 30. ) a Békéscsabai Tankerületi Központ reprezentációs szabályzata

5/2021. (08.06.) Belső ellenőrzés kézikönyve

18/2017. (VI.26.) Belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásának rendjéről szóló szabályzat

19/2017. (VI.30.) Közszolgálati adatvédelmi szabályzat

20/2017. (VI.30.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló szabályzat

21/2017. (VI.30.) Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat

22/2017. (VI.30.) Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

23/2017. (VI. 30.) a Békéscsabai Tankerületi Központ panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásáról szóló szabályzata

24/2017. (VII.4.) a Békéscsabai Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

29/2017. (XI.24.) a Békéscsabai Tankerületi Központ módosításokkal egységes keretbe foglalt Egyedi iratkezelési szabályzat

A Békéscsabai Tankerületi Központ Etikai és Magatartási Kódexe

Adatkezelési tájékoztató szerződéses partnerek részére

Egyedi ügyek intézésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

dr. Demecs Lívia

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

66/795-435

JHiHPzM4UMjMbGl2aWEuZGVtZWNzQGtrLmdvdi5odQ==

 

az információbiztonsági felelős neve, elérhetősége:

Szabó Zsolt

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

66/795-205

MkjgCw6DEZjTmenNvbHQuc3phYm8yQGtrLmdvdi5odQ==

Menü

Navigáció