Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00385

Publikálva: 2018. június 30.

EFOP-4.1.3-17-2017-00385

MEZŐKOVÁCSHÁZI CSANÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00385

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 31.

Támogatás összege: 20 000 000.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Megvalósítás alatt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.

A projekt indokoltsága:

Több tanteremben a tetőszerkezeti hibák beázásos megjelenései miatt jelentkező esztétikai és épület karbantartási hibák jelentkeznek, amelyek hónapról-hónapra főként csapadékos időszakban rongálják a tantermek és az épület adott folyosó részének állagát, falakat, falfestést stb. A beázások statikai okainak megszüntetésével nem kizárólag az esztétikai problémák szűnnek meg, hanem ezzel az épület karbantartási többletköltségei is jelentősen csökkennek, tehermentesítve ezzel az intézmény éves költségvetésének vonatkozó tételeit.


Épületbeázások:

 

 
Sportpálya, udvar

A sportudvar a mindennapos testnevelés mellett a közösségi színtere az iskolának. A tágas tér lehetőséget biztosít a gyerekeknek jó idő esetén a mindennapos testnevelés mellett, a szabadidős tevékenységek, tömegsport, s nem utolsó sorban az egyesületi sportok által nyújtott sporttevékenységre. Négy sportterületen, három egyesülettel kötött az intézmény együttműködési megállapodást sportterületi tehetséggondozás bővítésére, és ennek köszönhetően a sportudvar és sportpálya kihasználtsága az elmúlt években megnőtt. Azonban problémát jelent, hogy a kisméretű tornateremben sajnos nincs lehetőség a mindennapos testnevelés zavartalan lebonyolítására. Filagóriák-sportudvar:

 Sportudvar-futókör:

 

 


Tornaterem

Tornatermünk állapota az 1980-as átadás óta sokat romlott, hagy kívánni valót maga után. Korszerűsítés azóta nem történt benne, pedig a szaktanterem igénybevétele az utóbbi időszakban a kétszeresére nőtt. Ugyan az órarend elkészítésénél külön figyelmet fordítunk arra, hogy a napi 17 testnevelés óra arányosan legyen szétosztva, alapterülete miatt sajnos nem igazán alkalmas arra, hogy párhuzamosan több osztályt foglalkoztassunk benne. Az iskola sportpályával rendelkezik ugyan, de ez csak jó idő esetén nyújt lehetőséget a szaktanterem leterheltségének csökkentésére.

 

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

Sportpálya felújítás, futókör korszerűsítés, beázások megszűntetése, filagóriák javítása.

Nyelvi labor kialakítása.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 31.


Menü

Navigáció