Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00251

Publikálva: 2018. június 30.

EFOP-4.1.3-17-2017-00251


Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00251

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 31.

Támogatás összege: 63 000 000.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Megvalósítás alatt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.

A projekt indokoltsága:

Homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje

A Csabacsűdi Trefort Ágoston Iskola Petőfi S. utca 37. szám alatti épülete kerül bevonásba a fejlesztési projektbe. Az épület a Petőfi S. utca és az Iskola utca sarkán „L” alakban helyezkedik el. Az évek során, egészen 1950-es évektől folyamatosan változott az épület mérete, többszöri hozzáépítésre volt szükség. A jelenlegi állapotát 1980-as években érte el. Az épület külső homlokzata nem szigetelt, állapota felújításra szorul. A falazat 30 cm-es vastagságú, vakolt, meszelt, a lábazat festett. A tetőszerkezet kapcsolódásánál néhány helyen beázás nyomai láthatóak. Az udvar felőli részen több helyen hibás, lepergett a vakolat.

A jelenleg működtetett fűtési rendszer hatékonyságát segítené elő a külső hőszigetelés, továbbá esztétikailag is megfelelő külső képet kapna az intézmény főépülete. A 2000-es évek közepén az épület vízszigetelését szükséges volt megoldani, amit aláfűrészeléses technológiával, szigetelő lapok behelyezésével végeztek el. A többszöri hozzáépítés az épület külső és belső részén is látható, a külön mozgás miatt a falak berepedeztek.

A külső szigetelés mellett szükség van a nyílászárók cseréjére is. A korábban beépített fa nyílászárók elavultak, megvetemedtek. Az állagmegóvás részeként többször mázolva lettek. A zárszerkezet több helyen hibás, az ablakok nyitása-zárása nem minden teremben oldható meg. Az ablakkeretekbe helyezett üvegek sűrűn megrepednek, eltörnek a megdeformálódott keret, továbbá az elöregedett gitt miatt. Az ablakok szigetelése nem megfelelő, egy rétegű üvegezés történt meg. A termek és egyéb helységek jelentős részében dupla ablakkeret került beépítésre.

A bejárati ajtók egyrétegű, fém szerkezetű nyílászárók. Az külső nyílászárón belül szélfogó rész került kialakításra. A 4 bejárati ajtón belül a szélfogó részből az épületbe lépve 3 helyen fa nyílászáró van, egy helyen pedig fém ajtó került beépítésre.

A nyílászárók rosszul záródnak, mindegyik el van vetemedve. Felfüggesztésük, pántozásuk lóg, szigetelésük nem megfelelő. A benne található üvegek egy rétegűek, szintén nem szigetelnek. Az ajtók egy részében mozaikos drótüveg található, egy helyen pedig szimpla, átlátszó az ajtóüveg.

Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola főbejárat

Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola Iskola utca felőli nyílászáró

 

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

Épület nyílászáróinak cseréje, külső homlokzati hőszigetelés.

Nyelvi labor kialakítása, iskolabútorok beszerzése.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 31.

Menü

Navigáció