Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00230

Publikálva: 2018. június 30.

EFOP-4.1.3-17-2017-00230
LENCSÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTEI ISKOLA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE


Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00230

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 31.

Támogatás összege: 126 000 000.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Megvalósítás alatt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.

A projekt indokoltsága:

Öltözők, mosdók felújítása

A tornatermi öltözők teljes felújítása és burkolatcseréje szükséges – 4 db. egyenként 38 m2 alapterület, 32 m csempézett falfelület 2 zuhanyzóval és WC-vel helyiségenként. Az öltözői fogasok és padok cseréje is indokolt. A tornatermi öltözőket a teljes diákság (közel hétszáz tanuló) folyamatosan használja a tanítási órák előtt és után. Egy tanítási óra előtt és után 80-100 tanuló átöltözését kell a tornatermi öltözőkben biztosítanunk, a jóváhagyott tantárgyfelosztásunk alapján a heti testnevelés órák száma 155 tanítási óra (mindennapos testneveléssel együtt). A kora délutáni és esti idősávban az iskolánkkal szorosan együttműködő sportegyesületek utánpótlás csoportjai is rendszeres foglalkozásokat (edzések) tartanak tornatermünkben, ezen túl pedig az önszerveződő lakossági csoportok is külön egyeztetés szerint igénybe veszik létesítményünket, így hetente több mint, ezren fordulnak meg a tornateremben és a hozzá kapcsolódó öltözőkben. Az iskola sportlétesítményei (tornaterem és külső pálya) hétvégén is gyakorlatilag folyamatosan üzemelnek.

Az épületben szintenként 2db megfelelő méretű mosdó található – összesen 10 db helyiség, melyek közül az elmúlt években önerőből a 4 legrosszabb állapotban lévő mosdó felújítása megtörtént, a másik 6 mosdó felújítása szükséges. A főépület akadálymentesített – a mozgásukban akadályozott tanulók számára szintenként egy-egy mosdó lett utólag kialakítva, melyek állapota jó.

Az épület egyik helyiségének fala közös a konyhán található hűtőkamra falával – itt állandó a páralecsapódás és a nedves falfelület, melynek szigetelése szintén indokolt.

Udvari eszközök, kerékpártároló

Iskolánk tanulólétszáma közel hétszáz fő, számukra jelenleg 1 db kétállású hinta és 2 db szabványnak megfelelő mászóka állrendelkezésre – ezek bővítése, illetve aljzatának felújítása, valamint az udvari eszközök és utcabútorok beszerzése indokolt. Az udvar mérete (2,5 ha zöldfelület) kitűnő környezetet biztosít az udvari játékok bővítéséhez, valamint a nagy létszámot érintő hagyományos iskolai rendezvények lebonyolításához (szüret, iskolai sportnapok, egészségnapi programok és szabadidős játékok, gyermeknapi rendezvények, nyári napközis táborok stb.) – mely rendezvényeken az iskolaudvar tanulóst segítő térként jelenik a meg a nevelő-oktató munka folyamatában.

Intézményük elhelyezkedéséből adódóan több mint, kétszáz tanuló jár kerékpárral iskolába, jelenleg a kerékpárok elhelyezése nem megoldott, egy megfelelő méretű kerékpártároló kialakítása szükséges.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

Tornatermi öltözők teljes felújítása, burkolatcseréje, mosdó felújítás, világítás felújítás, hűtőkamra szigetelés; játszóudvar kialakítása; kerékpártároló építése.

Nyelvi labor kialakítása, iskolabútorok beszerzése.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 31.


Menü

Navigáció