Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.3-17-2017-00168

Publikálva: 2018. június 30.

EFOP-4.1.3-17-2017-00168


BÉKÉSCSABAI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE


Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00168

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 31.

Támogatás összege: 67 000 000.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Megvalósítás alatt

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása.

A projekt indokoltsága:

Az iskola épülete 1987-ben új építésű épületként került átadásra. Az elmúlt 30 év okán az elhasználódottság legnagyobb mértékben a hideg burkolatokon mutatkozik meg. Hosszú évek óta problémát jelent a folyosó burkolat felválása. A folyosót 10cm x 10cm-es metlaki burkolat fedi, ami az akkor szokásos technológiával, habarcsba ágyazva került lerakásra. Ez 30 év távlatából nézve ez mára már egy elavult technológia. A nagy felület (közel 2500 m2) miatt a kivitelezésnél valószínűleg nem tudták biztosítani az azonos minőséget. Ugyanis az épület több különböző részén jelentkezett a burkolat felválás jelensége, ami mostanra szinte kezelhetetlen mértéket öltött.

A mindennapos testnevelés bevezetésével - változatlan infrastrukturális feltételek mellett - megnövekedett a testnevelés órák száma. Egy-egy időszakban előfordul, hogy 3-4 osztálynak is van párhuzamosan testnevelés órája. Ezt az igényt jelenlegi infrastruktúránk nem tudja kielégíteni. Ilyenkor van olyan alsó tagozatos osztályunk, amely az osztályteremben, illetve a folyosón, nem szakszerű körülmények között tornázik. A jelentkező igények kielégítése miatt szükséges a sportudvar bővítése. E célból elbontásra került az udvaron használaton kívül álló, balesetveszélyessé vált beton lelátó. Így vált szabaddá egy kb. 600m2 nagyságú felület, ami sportolásra alkalmas burkolattal ellátva jól szolgálná a feladatellátásunkat.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

Sportudvar kialakítása, zöldfelületi fejlesztés, parkosítás, parképítés, növénytelepítés; belső tér burkolása.

Nyelvi labor kialakítása.

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 31.


Menü

Navigáció