Széchenyi 2020 - EFOP-4.1.2-17-2017-00057

Publikálva: 2018. július 12.

EFOP-4.1.2-17-2017-00057 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

 

AZ EFOP-4.1.2-17-2017-00057, VÉSZTŐ: ISKOLA 2020: KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE

ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN

 

 

I.1.  AZ EFOP-4.1.2-17-2017-00057 PROJEKT ALAPINFORMÁCIÓI

 

Kedvezményezett:                  Gyulai Tankerületi Központ

 

Projektazonosító:                   EFOP-4.1.2-17-2017-00057

 

Felhívás címe:          EFOP-4.1.2-17 – „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

 

Projekt címe:                        Vésztő: Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt megvalósítás:            2017. szeptember 1. napjától –

                                                 2022. december 31. napjáig 

Megvalósításban érintett

intézmény:                              Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú 

                                                 Művészeti Iskola

5530 Vésztő, Vörösmarty utca 1-7. szám alatti székhelyintézménye – felújítás, bővítés

5530 Vésztő, Eötvös Vörösmarty utca 4. (hrsz:8/1.) –

tornacsarnok építése

           

Összes támogatás összege:                                          1.637.161.963 forint

Ebből eredeti támogatási összeg:                                     794.049.334 forint

Ebből többlettámogatás az EFOP keretében

finanszírozva:                                                                      258.620.081 forint

Ebből többlettámogatás a központi költségvetésből

finanszírozva:                                                                      584.492.548 forint

Támogatás intenzitása:       100%

Iskolafelújítást, bővítést végző kivitelező konzorcium: TÖMB 2002                                                        Szolgáltató Kft.

                                                                                             FUTIZO Kft.

Tornacsarnok építését végző kivitelező: Vektor Kft.

Építész generáltervező: M-Műhely Építész Stúdió Kft. – Szabó János

Műszaki ellenőr: BOZÓ-ARCHITECTURA Építésztervező, Lebonyolító és Kivitelező Kft. – Bozó András

I.2. AZ EFOP-4.1.2 PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ISKOLAFEJLESZTÉSEK CÉLJA

A térség fiataljai számára megfelelő szintű tanulási környezet biztosítása, továbbtanulási esélyeik bővítése, szociális készségeik fejlesztése, elhelyezkedési lehetőségeik bővítése. A projekt elsődleges célja az infrastrukturális beruházás megvalósításával a lehetőség megteremtése a mai igényeknek megfelelő minőségi oktatásra, az értékközvetítő, támogató nevelés biztosítására.

A településen megvalósuló munkahelyteremtő és oktatási fejlesztések a helyi lakosságon túl a közvetlen szomszédos települések lakosságának életminőségét is javíthatják. Csökkenhet a munkanélküliség, a népesség elvándorlása, javulhatnak a demográfiai mutatók. Az oktatás minőségi javulása csökkentheti a lemorzsolódók, a korai iskolaelhagyók számát. A megfelelő végzettség megszerzése csökkenti a hátrányos helyzet újratermelődését, biztosabb anyagi alapot teremthet a családok megélhetésének.

I.2.1. Jelen beruházás jelentősége

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés célja egyfelől az általános iskolai épület infrastrukturális felújítása, a szükséges korszerűsítési feladatok ellátása, a sok éve hiányzó tornacsarnokkal történő kibővítése; másfelől a megújult, korszerű térben a hátránykompenzálást hatékonnyá tevő oktatási és nevelési módszerek meghonosítása.

A megújult, közösségi térrel kibővített iskola képes lesz a szaktantermi rendszerén keresztül a legmodernebb oktatástechnológiai módszerek befogadására, a természettudományos képzést hatékonyabbá és gyakorlati megközelítésűvé tenni, a humán tárgyak oktatásához, és a korszerű tehetséggondozó és fejlesztő tevékenységhez, az alapfokú művészeti képzéshez a kialakított tánctérrel is megfelelő hátteret nyújtani.

A megújuló nyelvi képzés és az informatikai eszközfejlesztéssel egybekötött informatikai tér kialakítása olyan vonzó tehetségtámogató programokat, pályaorientációt segítő foglalkozásokat és ismeretátadást jelenthet, amely jelentős motivációval szolgálhat nemcsak a település, de a kistérségben élő gyermekek számára is.

Az oktatás színvonalának növekedése mellett a helyi közösségi élet központi elemévé válhat az épület, amely a családok számára is számos új lehetőséget adhat.

A tornacsarnok nemcsak az iskolai sportéletet hívatott támogatni, hanem a város sportköreinek is új lehetőséget ad, ami szintén növeli az iskola vonzerejét, és az egészségnevelési esélyteremtés is megvalósulhat.

A fejlesztett iskola modern, színvonalas és tartalmas oktatást tud biztosítani annak érdekében, hogy a helyben és környező településeken lakó gyermekek és szülők bizalmát ismételten kivívja.

A projekt fontos további célja a népességmegtartó erő fokozása, és az esetleges idevándorlás potenciáljának növelése. A megvalósítandó tevékenységek javíthatják a településen élők életkörülményeit.

 

I.3. A FEJLESZTÉS ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

 

Az EFOP-4.1.2 pályázati konstrukció keretében a Gyulai Tankerületi Központ három sikeres, nyertes projektet valósított meg: Vésztő mellett Sarkad és Dévaványa települések nevelési-oktatási intézményeiben.

Az elmúlt esztendők iskolafejlesztési programjának jelentős pillére az EFOP-4.1.2-17-2017 pályázati konstrukció, amelyben 3. 440 millió forint összértékben 3 köznevelési intézmény felújítása és bővítése történt meg: több mint 1000 gyermeknek biztosítva a 21. századi, modern oktatási környezetet. A 7300 új s megújuló négyzetméter tantermeket, tanári szobákat, közösségi tereket, a művészeti nevelés-oktatás tereit, koncert-, színház- s tánctermeket, sportudvarokat, mindezek bútorzatát s digitális eszközparkját foglalja magában, ugyanakkor a mindennapos testneveléshez szükséges infrastrukturális és eszközfeltételek is teljesülnek 2 új tornacsarnok megépülésével.

A közel 1,7 milliárd forint összegű támogatásból építési és felújítási munkálatok, valamint eszközbeszerzések valósultak meg a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyintézményében, az 5530 Vésztő, Vörösmarty utca 1-7. és az 5530 Vésztő, Eötvös Loránd utca 1. szám alatt.

A munkaterületeket a nyertes kivitelezők mind az iskolafelújítás, mind a tornacsarnok építése esetén 2021. április 6-án vették át.

I.3.1. Iskolafelújítás

Az EFOP 4.1.2. projekt keretében a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában megvalósuló infrastrukturális fejlesztés 1. ütemében, az iskola épületének felújítása, bővítése tekintetében megvalósult főbb eredmények:

Tantermek felújítása és új tantermek kialakítása, fejlesztőszobák, új könyvtáshelyiség és stúdió kialakítása, új ebédlő és melegítőkonyha kialakítása, régi szárny korszerűsítése, az épület teljes akadálymentesítése, gépészeti és elektromos felújítása valósult meg, új udvari közösségi tér kialakítása történt meg. A teljes körű külső homlokzatfestéssel új köntöst kapott az iskola.

A beruházás három egységből áll, meglévő régi épület felújítása, meglévő új épület tetőtér-beépítése és új épületrész építése.

Az érintett hasznos alapterület: 3.346,48 m².

I.3.1.1. Meglévő régi épület felújítása

A felújított épület hasznos alapterülete összesen mintegy 2206,05 m².

 

Földszint

A meglévő régi iskolaszárny földszintjén, átalakítással megvalósult: 4 db tanterem, 2 db szaktanterem (technika, életvitel), 1 db egyéni fejlesztőterem, 1 db táncterem és 1 db 142 fő befogadására alkalmas ebédlő kialakítása, az új egységekhez tartozó vizesblokkokkal, a régiek felújításra kerültek, velük együtt megújultak a színt közösségi terei is.

I. emelet

Ezen a szinten felújításra került 4 db tanterem, 1 db tanári iroda, 1 db igazgatói iroda, 1 db igazgató helyettesi iroda, 1 db titkársági iroda, valamint itt is felújításra kerültek a hozzájuk tartozó vizesblokkok és közösségi terek.

II. emelet

Ezen a szinten felújításra került 4 db tanterem és a szinthez tartozó vizesblokkok és közösségi terek.

A kivitelezési munka technológiai leírása:

A meglévő épület kivitelezése bontási munkákkal kezdődött. Az épület folyosóinak beépített bútorai bontása után az épületgépészeti és elektromos alapvezetékek kiépítése kezdődött meg. A meglévő földszinti padlóban az épületgépészeti vezetékek kerültek elhelyezésre. Mindhárom szinten az oldalfalak, valamint a mennyezeti falak teljes újravezetékelése megtörtént. Az alapvezetékek kiépítése után a felület előkészítési-munkák és a padlókiegyenlítések készültek el. A mennyezeti és oldalfalak glettelése-festése után megkezdődtek a hidegburkolási és melegburkolási munkák. A festés befejezésével megkezdődött az elektromos és tűzjelző rendszer szerelvényezése. Az utolsó munkálat a takarítás előtt a melegburkolatok ragasztása volt, valamint az ajtólapok elhelyezése.

I.3.1.2 Meglévő új épület tetőtér-beépítése

A meglévő új épületszárny tetőtér-beépítésével 7 db új tanterem, 2 db fejlesztőszoba, 1 db könyvtárszoba, 1 db iskolapszichológus szoba, 1 db stúdióhelyiség, új vizesblokkok és kiszolgálóhelyiségek kerültek kialakításra.

Mindezen oktatási és kiszolgáló helyiségekben, összesen 994,17 m²-en valósultak meg a kivitelezési munkálatok.

A kivitelezési munka technológiai leírása:

Az épületszárny kivitelezése bontási munkákkal kezdődött. A meglévő hőszigetelés bontása után a gépészeti alapvezetékek és falazott nyílások kibontása készült el. Az acélkeretek legyártásával és helyszíni szerelésével folytatódtak a munkálatok, a függőleges és vízszintes szárazépítési munkák. A gipszkarton falak és födémek vázszerkezeteinek elkészülte után a szerkezetekben elhelyezésre kerültek az elektromos és épületgépészeti alapvezetékek. Az alapvezetékek elhelyezése után visszazárásra kerültek a fal- és födémrészek, megkezdődtek a felületkezelési munkák a belső ajtótokok és külső ablakok elhelyezésével. A meglévő födémen az alapvezetékek elkészülte után a padló hangszigetelése is elhelyezésre került, majd betonozásra került a burkolatot tartó aljzatbeton. A mennyezeti és oldalfalak glettelése-festése után megkezdődtek a hidegburkolási és melegburkolatok alatti padlókiegyenlítési munkák. A festés befejezésével megtörtént az elektromos és tűzjelző rendszer szerelvényezése, és a melegburkolatok ragasztása.

I.3.1.3. Új épületrész építése

Jelen beruházásban új építésként közlekedő épült a régi épület és az új épület között, elsősorban az ebédlő megközelítésé céljából 38,96 m² alapterületen. A konyha technológiai funkciójának betöltéséhez új berendezések (nagykonyhai gázfogyasztó berendezések elhelyezése és bekötése földgázra: RM GASTRO SPB-70/12 szabadon álló gáztűzhely 6 égővel, sütő nélkül 2 db, PIMAK M018-1 nagykonyhai főzőzsámoly 3 db, a gáztűzhelyhez és a főzőzsámolyhoz szükséges légtechnikai szellőztető berendezések) kerültek elhelyezésre.  

A kivitelezési munka technológiai leírása:

Az új épületrész építése, a szükséges bontási munkálatok elvégzését követően alapozási munkákkal kezdődött és szerkezetépítési munkával folytatódott. A falszerkezet korszerű égetett kerámiával, a födém és a monolit vasbeton lépcső DOKA zsalurendszerrel került kiépítésre. A zsaluzási munkák után elkészült a betonacél-szerelés és kibetonozásra került az új összekötő folyosórész. Az új és a meglévő földszinti padlóban az épületgépészeti vezetékek kerültek elhelyezésre. Az épületek födém fölötti hőszigetelése és a vízszigetelése is újra lett cserélve, a meglévő napelemek le- és visszahelyezésével együtt. Megtörtént az oldalfalak, valamint a mennyezeti falak újravezetékelése. Az alapvezetékek kiépítése után a felület-előkészítési munkák és a padlókiegyenlítések készültek el. A mennyezeti és oldalfalak glettelése-festése után megkezdődtek a hidegburkolási és melegburkolási munkák is. A festés befejezésével megkezdődött az elektromos és tűzjelző rendszer szerelvényezése. A melegburkolatok ragasztását és az ajtólapok elhelyezését követően a konyhatechnológiai berendezések is a helyükre kerültek.

 

 

I.3.2. Tornacsarnok építése

A tanulók mindennapos testnevelési igényének teljes körű kiszolgálására új tornacsarnok épült. A Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyépületével majdnem szemben álló területen, az Eötvös Lóránd utca 1. szám alatti lévő telken épült a "C" típusú tornacsarnok az infrastrukturális fejlesztés 2. ütemében.

Tornacsarnok négyzetméter adatai, kialakított terei

·        nettó alapterület: 2.031 m²

·        küzdőtér alapterület: 1.346 m²

·        6 db tanulói-sportolói öltöző

·        3 db tanári öltöző

·        1 db orvosi szoba

·        folyosók, közlekedők, előterek

·        szertárak, ruhatár

 

Küzdőtér

Alapterülete: 1.346 m², maximális belmagassága: 12,32 m.

A küzdőtér elektromos mozgatású függönnyel három részre osztható, így három osztály testnevelés óráját lehet egy időben megtartani. Az alaprajzi méretek meghatározásánál a labdajátékokhoz szükséges pályák méretei voltak az irányadók. A tornacsarnok fokozatából adódóan alkalmas általános sportági kiegészítő és kondicionáló edzésre, többek között kézilabda, kosárlabda, röplabda, tornasport, ökölvívás, birkózás, súlyemelés, cselgáncs, vívás, teniszezés, és versenyek lebonyolítására. Az osztatlan térben egy kosárlabdapálya, egy kézilabdapálya, egy teniszpálya, az osztott térben egy-egy kosárlabdapálya és egy röplabdapálya került felfestésre.

Kiszolgáló helyiségek

A tornacsarnokhoz tartozóan 2 szertár, az épület ellenőrzését és felügyeletét biztosító portásfülke, ruhatár, továbbá vizesblokkok kerültek kialakításra.

Öltözőhelyiségek

A küzdőtér oszthatósága az öltözőhelyiségek kialakításánál kiemelt szempont volt, így a három teremrészhez egy-egy férfi és egy-egy női öltöző kapcsolódik, így összesen hat tanulói-sportolói öltöző készült el. A tornacipős és az utcai cipős forgalom szétválasztásra került. Az egyes öltözőket 20-20 fős létszámra méretezték, mindegyik öltözőhöz 4 db mosdó és 3 db zuhanyzó tartozik. A tanári öltözők is az öltözőblokkban kaptak helyet, összesen három egység, külön mosdóval, zuhanyzóval. Az öltözőblokkban orvosi szoba is található.

Alkalmazott építési és szakipari anyagok és technológiák

Építészet: Alapozás: síkalapozás (sáv- és pilléralapok) részletes talajvizsgálatok alapján meghatározott méretekkel. Elsődleges épületszerkezeti teherhordó rendszer: monolit vasbeton pillérek, falak, gerendák és födémek.

Tetőszerkezet: ívelt geometriájú acélszerkezetű rácsos tartók, kiegészítő merevítésekkel, térbeli rácsozatokkal, technológiai és épületgépészeti fogadó szerkezetekkel.

Térlefedés: Hőszigetelt teherhordó tetőpanelek külső oldali vízszigeteléssel, bevilágító sávok többrétegű polikarbonát lemezekből.

Külső térelhatárolás: téglafalak külső oldali hőszigeteléssel, acéllemez fegyverzetű hőszigetelő szendvicspanelek.

Belső térválasztók: téglaanyagú válaszfalak vakolt felülettel, és szerelt gipszkarton falak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő kialakítással.

Homlokzati nyílászárók: többcellás profilrendszerű háromrétegű üvegezésű műanyag ajtók és ablakok, színezett külső felületekkel, továbbá nagyméretű küzdőtéri, gépi mozgatású kapuk, hőszigetelt kapuszárnyakkal.

Belső nyílászárók: acéltokos belső ajtók, adott esetekben pánikzáras nyitószerkezetekkel. Burkolatok: küzdőtérben speciális PVC anyagú sportpadló, a tornacipős helyiségekben      nagy kopásállóságú műanyag padló készült. A mosdókban és zuhanyzókban csúszásmentes kerámia padozat készült, a vizes helyiségek falát csempeburkolattal látták el.

Épületgépészet: Az épület fűtését és melegvíz-ellátását Viessmann Vitodens 200 típusú gázüzemű kazánok biztosítják, radiátoros, termo-ventilátoros és használati melegvizes fűtőkörrel, 1000 literes használati melegvíz-kapacitással. A fűtéskialakítás a kiszolgáló és öltöző helyiségekben radiátorokkal és padlófűtő csőhálózattal történt. A küzdőtér fűtésére termo-ventilátorok kerültek felszerelésre, előre beprogramozott hőmérsékletet előállítani képes vezérléssel. Az öltözőhelyiségek szellőztetése hő-visszanyerővel ellátott légkezelő berendezés által biztosítható. A légkezelő egység hőszivattyút is tartalmaz. A küzdőtér szellőztetése a végfalakon elhelyezett elszívó ventilátorok és a karzatok határoló falában elhelyezett motoros nyitású ablakok egyidejű üzemeltetésével oldható meg.

Épületvillamosság: A belső világítás a szabványokban meghatározott megvilágítási követelményeknek megfelelően kialakított rendszerekkel történik. A belső megvilágítási rendszer kiegészült pánik- és irányfény biztonsági megvilágításokkal. Elektromos rendszer biztosítja az épületgépészeti berendezések energiaellátását és programozható vezérlését. Az épületben tűzjelző és ehhez csatlakozóan hő- és füstelvezető rendszer került kialakításra. A gyengeáramú hálózatok is kiépítésre kerültek, úgymint az informatikai hálózatokra történő rácsatlakozás, épülethangosítás, kamera- és megfigyelőrendszer elemek. Az épület villámvédelme az előírásoknak megfelelően került kialakításra.

Akadálymentesítés: Az épület használata látás-, hallás és mozgássérült emberek részére is lehetséges az alkalmazott akadálymentesítési kiegészítő megoldásokkal. A bejáratok, a helyiségek feliratozása, padlóburkolati sávok elkészítése és más akadálymentesítési eszközök biztosítják a használatot. Az öltözői épületrészben akadálymentesített öltöző – mosdó – zuhanyzó készült.

A projekt iskolafelújítás munkáinak megvalósítását a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft., FUTIZO Kft. végezte vállalkozási szerződés keretében, nettó 464.894.025 forint értékben, a tornacsarnok építését a Vektor Kft végezte vállalkozási szerződés keretében nettó 772.848.201 forint értékben.

Menü

Navigáció