Széchenyi 2020 - EFOP-3.3.5-17-2017-00041

Publikálva: 2018. május 7.

EFOP-3.3.5-17-2017-00041

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONTNÁL

 

A felhívás címe: EFOP-3.3.5-7 – Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása

 

A projekt címe: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Gyulai Tankerületi Központnál

 

A kedvezményezett neve:                                       Gyulai Tankerületi Központ

 

A projekt azonosító száma:                                    EFOP-3.3.5-17-2017-00041

 

A szerződött támogatás összege:                                         120.000.000 forint

 

A támogatás mértéke:                                                                         100 %

 

A projekt megvalósítási időtartama:    2018. március 01. - 2019. augusztus 31.

 

Programokba bevont tanulók száma:  2400 fő

 

A programban résztvevő intézmények:

Intézmény/feladatellátási hely neve

Intézmény címe

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola

5700 Gyula, Szent István utca 29.

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola

Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye

5701 Gyula, Illyés Gyula utca 1-3.

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola

Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézménye

5701 Gyula, Illyés Gyula utca 2.

Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5530 Vésztő, Vörösmarty utca 1-7.

Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5530 Vésztő, Bartók tér 2-4.

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5520 Szeghalom, Tildy utca 19-21.

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5520 Szeghalom, Dózsa György utca 13-17.

Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

5650 Mezőberény, Luther tér 1.

Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri Tagintézménye

5643 Bélmegyer, Petőfi utca 27-29.

Mezőberényi Általános Iskola Muronyi Tagintézménye

5672 Murony, Ady Endre utca 5-7.

Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola

5741 Kétegyháza, Márki Sándor utca 11.

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5630 Békés, József Attila utca 12.

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Tarhosi Tagiskolája

5641 Tarhos, Kossuth utca 49-51.

Gyulai Implom József Általános Iskola

5700 Gyula, Béke sugárút 49

Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye

5700 Gyula, Nürnbergi utca 2

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45-47.

Sarkadi Általános Iskola

5720 Sarkad, Kossuth utca 17.

Sarkadi Általános Iskola

5720 Sarkad, Gyulai út 17.

Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézménye

5725 Kötegyán, Táncsics utca 9-11.

Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5622 Köröstarcsa, Kossuth utca 6.

Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5622 Köröstarcsa, Kossuth utca 39.

Lőkösházi Általános Iskola

5743 Lőkösháza, Alapítók útja 22.

Lőkösházi Általános Iskola

5743 Lőkösháza, Kiss Ernő utca 1.

Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola

5726 Méhkerék, Kossuth utca 82.

Geszti Arany János Általános Iskola

5734 Geszt, Kossuth utca 66.

Mezőgyáni Általános Iskola

5732 Mezőgyán, Arany János utca 1.

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5510 Dévaványa,

Vörösmarty Mihály utca 4-6.

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5510 Dévaványa, Körösladányi út 1.

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5515 Ecsegfalva, Árpád utca 14.

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5510 Dévaványa, Szeghalmi út 12.

Okányi Általános Iskola

5534 Okány, Kossuth utca 5-9.

Okányi Általános Iskola Sarkadkeresztúri Tagintézménye

5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 2.

Dr. Mester György Általános Iskola

5742 Elek, Lőkösházi út 17-19.

Dr. Mester György Általános Iskola

5742 Elek, Lőkösházi út 10.

Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5516 Körösladány,

Wenckheim Béla utca 6/4.


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

 

 

A Gyulai Tankerületi Központ projektjével hozzá szeretne járulni az egész életen át tartó tanulásra neveléshez, a nem-formális nevelési-oktatási formákon keresztül a gyakorlati, élménypedagógiai alapokon nyugvó hasznos ismeret átadásához, melyek mind személyiségformáló és kompetenciafejlesztő eredményeket indukálnak. Mindez hosszú távon hozzájárul a térség társadalmi-gazdasági helyzetének javulásához, megfelelő, a munkaerő-piaci igényekhez igazodó munkaerő kineveléséhez.

A program nagymértékben hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a gyakorlati nevelési-oktatási formák a leszakadással veszélyeztetett gyermekek számára is könnyen tanulható formában nyújtanak ismeretet. A program teljes mértékben hozzájárul az esélyegyenlőség megvalósításához, hiszen társadalmi, vagyoni és jövedelmi helyzettől függetlenül minden család gyermeke egyenlő mértékben, ingyen vehet részt a program keretében szervezett tematikus tanulási alkalmakon.

A fejlesztés mindezen túl hozzájárul egy új szemléletű pedagógiai módszertan bevezetésének helyi szintű kipróbálásához, valamint visszacsatolások által, a rendszer megfelelő szakmai színvonalú bevezetéséhez.

 

A projekt céljai:

A projekt célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, valamint az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése.

 Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

 

A projekt célja továbbá olyan tematikus napközi és bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjukban a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása áll. A projekt keretében szervezett foglalkozásokon lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

 

A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton, Magyarország kevésbé fejlett régiójában található intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával.

 

A projekt szakmai tartalma:

A „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Gyulai Tankerületi Központnál” című projekt keretében a Gyulai Tankerületi Központ, a tervezett új NAT-hoz igazodó szakmapolitikai céloknak megfelelő, nem-formális, nevelési-oktatási tevékenység keretében megvalósuló, tematikus tanulási alkalmak lebonyolítását kívánja ellátni.

A projekt keretében, 2018. és 2019. június hónapjainak utolsó két hetében a gyulai tankerületből összesen 2400 gyermek bevonásával, napközi és bentlakásos formában megvalósuló, tematikus tanulási alkalmakat bonyolít le a Gyulai Tankerületi Központ. A résztvevők közül, a két év alatt összesen 240 fő (3., 5., 7. osztályos gyermek) bentlakásos programokon, míg 2160 gyermek (1., 2., 4., 6. osztály) napközi jellegű programokon vesz részt.

A tematikus bentlakásos program esetében 6 nap, 5 éjszaka számít egy tematikus hétnek, melynek során szállás és teljes ellátás mellett a tematikus programmodulhoz kapcsolódó élménypedagógiai program valósul meg. A bentlakásos programok helyszíne egy, a későbbiekben meghatározott helyszín, az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukció keretében kialakított és lefolytatott minősítési eljárásban részt vevő szálláshelyen.

A tematikus napközi program keretében 5 nap számít egy tematikus hétnek, ahol minden nap legalább 8 óra hosszan kerül sor tematikus program megszervezésre, napi négyszeri étkezés mellett. Mindkét típusú program az intézmények pedagógusainak, valamint segítők és animátorok bevonásával valósul meg.

A tematikus tanulási alkalmak az alábbi témamodulok közül valósulhatnak meg, a tankerület intézményeiben:

       - nomád, kaland (Challenge Camp

       - közlekedés, KRESZ;

       - idegen nyelv,

       - környezetvédelem, természetismeret;

       - környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás;

       - nemzeti és kulturális identitás – hagyományőrzés, anyanyelvápolás;

       - művészeti nevelés;

       - sport, egészségre nevelés

       - digitális világ, tudatos médiahasználat;

       - digitális világ, digitális alkotás;

       - életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás.

A ténylegesen megvalósuló témamodulok az intézményekben elvégzett jelentkeztetések alapján kerülnek kiválasztásra, valamint az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekttel történő szakmai együttműködés keretében kialakított segédanyagok mentén kerülnek megvalósításra.

A Gyulai Tankerületi Központ szoros együttműködésben végzi tevékenységét az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt kedvezményezettjével, az együttműködés keretében, a tankerület pedagógusai részt vesznek a kiemelt projekt képzésein. Szintén jelen projekt keretében sor kerül az EFOP 3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt keretében kidolgozott témamodulok, valamint módszertani segédanyagok, tananyagok használatára.

A projekt megvalósításában önkéntesek, valamint iskolai, közösségi szolgálatot teljesítők is közreműködnek. Az önkéntesek bevonása szakmai felkészítéssel kezdődik, majd pedig a programot követően értékeléssel zárul.

A pályázati felhívással összhangban, az együttműködés keretében sor kerül a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelésére mind a 2018-as, mind a 2019-es esztendőben megtartandó tematikus tanulási alkalmak során.

A projektgazda részt kíván venni a szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolásában, ennek érdekében a minősítési rendszert kívánja alkalmazni 2018-ban és 2019-ben egyaránt.

 

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

 

 

További információ kérhető:

Gyulai Tankerületi Központ

5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Telefon: +36 (66) 795-242
E-mail:
ZZjfqPiDkHlVLx3QNzZ3l1bGFAa2suZ292Lmh1

   

2018. május 7.


Menü

Navigáció