Szakmai elismerés a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája részére

Publikálva: 2019. május 24.

2019. május 17- én Budapesten az EGYMI Országos Egyesülete által szervezett konferencián ünnepélyes keretek között vehette át a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskola tagintézmény- vezetője „Az év együttnevelő intézménye” díjat.

Az iskola nevelőtestülete elsők között valósította meg a sikeres integráció törvényi feltételeit. Hosszú évek óta példaértékű szakmai és emberi tevékenységet folytatnak a hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése érdekében. Olyan elfogadó- befogadó, gyermekcentrikus, családias légkörű intézmény, amely biztonságot nyújt, természetes befogadó közeget teremt minden gyermeknek függetlenül egyéni adottságaitól, fejlődési ütemétől vagy szociális hátterétől. Az intézmény nyitottságát jelzi, hogy alapdokumentumában minden fogyatékossági típus ellátása megtalálható. Jelenleg negyven sajátos nevelési igényű tanuló számára biztosítják a személyiségüknek és képességeiknek megfelelő oktatást. A sikeres integrációt szakmailag felkészült, elhivatott az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógusok valósítják meg.
A II. Rákóczi Ferenc Tagiskola nevelőtestülete és tanulóközössége elfogadó attitűdjét mutatja a különböző esélyegyenlőségi napokon való aktív részvétel és folyamatos segítségnyújtás a lebonyolításhoz. Az intézmény innovatív folyamatai, módszertani felkészültsége, magas szintű pedagógiai tevékenysége, gyermekközpontú szemlélete alapján érdemelte ki az elismerést.

Az EGYMI Országos Egyesülete első ízben adott át ilyen elismerést olyan intézményeknek, akik példamutató munkát végeznek az együttnevelés terén. A díj mögött több évtizedes pedagógiai munka, elköteleződés, szeretet, bizalom, támogatás áll a pedagógusok, a szülők, a gyermekek és a partnereik részéről egyaránt. Így ez az elismerés egy szorosan együttműködő közösség öröme.

Menü

Navigáció