Sajtóközleméy: EFOP-4.1.2-17-2017-00040

Publikálva: 2020. augusztus 31.

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN CÍMŰ, EFOP-4.1.2-17-2017-00040 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT

A projekt 2017. október 01. és 2022. május 05. között valósul meg.
A támogatás összege: 664 206 534 Ft.
A támogatási intenzitás: 100%

A pályázat célja, hogy támogassa az iskola (Cserkeszőlő, Szelevény, Tiszainoka Tiszasas települések) és a környék tanulóinak helyben maradását aktív és tudatos települési szerepvállalások kialakításával, valamint elősegítse a településen és a térségben működő iskolák és a családok munkájának összekapcsolását. Segítse a családok, így a tanulók hátránykompenzációját. Esélyt biztosítson a kevés tanulólétszámú községek tanulóinak a nevelés - oktatás 1 - 8 évfolyam megfelelő, jó színvonalú biztosításához. Tiszainokán egyáltalán nem működik iskola, Szelevényen és Tiszasason a kevés gyereklétszám miatt csak alsó tagozat működik összevont tanulócsoportokban. A felső tagozatos tanulókat iskolabusz és VOLÁN járatok hordják, így biztosított a 100 %-os szakos ellátottság. A projekt célja a megfelelő feltételek megteremtése ahhoz, hogy az iskola komplex funkciórendszerének feltétele megvalósuljon.

Kiemelt cél, hogy a nevelő - oktató munka legfőbb színtere, az iskola legyen mint valódi közösségi tér (ne szükségtantermek, konténertantermek), hiszen a tanulók az idejük nagy részét itt töltik, továbbá az iskola rendelkezik a tanulók és családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrással és megfelelő infrastruktúrával. 

Megvalósuló tevékenységek:

A meglévő épület bővítése:

1. Az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt tanterem kialakítása – 4 db tanterem kialakítása

2. Fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása – 1 db fejlesztő szoba kialakítása

3. Alapfokú művészetoktatás és a tehetséggondozás foglalkozások biztosításához szükséges termek – 3 db csoportszoba kialakítása

4. Mindennapos testneveléshez szükséges tér, közösségi tér kialakítása és eszközökkel való ellátása – 1 db tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek (öltözők, mosdók, közlekedő, szertár) kialakítása

5. A kialakított helyiségek berendezésekkel és korszerű eszközökkel való felszerelése

 

Az http://efopszolnokitkk.hu/efop-4-1-2-17-2017-00040/ weboldalon a projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást nyújtunk

Menü

Navigáció