Sajtóközlemény

Publikálva: 2022. április 25.

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL ÚJULT MEG A MÓRAHALMI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
2022. április 26.

693,1 millió forint vissza nem térítendő támogatásból újult meg a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola a Széchényi 2020 programban. Az épület felújításán túl a tetőtér beépítésével új helyiségeket alakítottunk ki, szaktantermeket, öltözőket korszerűsítettünk, a tornacsarnok új sportpadlót kapott, és több mint 100 millió forintból vásároltunk eszközöket az iskola számára.

Az EFOP 4.1.2-17-2017-00080 számú, „Hátránykompenzáció és oktatási infrastruktúra fejlesztés Mórahalmon” című projekt a Széchényi 2020 programban európai uniós forrásból valósult meg. A program általános célkitűzése a valós helyi igényekre és hiányokra reagáló infrastrukturális fejlesztés volt.

A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola komplex fejlesztésére azért volt szükség, hogy az intézmény megteremtse a hosszútávon fenntartható nevelési-oktatási környezetet tanulói számára, és felkészüljön a XXI. század kihívásaira, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó, befogadó iskolai szerepkörre.

Az átfogó épület- és eszközfejlesztéssel támogattuk az intézmény értékközvetítő szerepét, ezek jól illeszkednek alapfeladataihoz, valamint kiegészítő szolgáltatásaihoz. A korszerű oktatás-nevelés eszköz- és feltételrendszere hozzáférhetővé válik nemcsak a mórahalmi gyermekek számára, de a Mórahalmi Járás tanyás vidékein élő családok részére is.

A konkrét célkitűzések között hangsúlyosan szerepelt a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek végzettség nélküli iskolaelhagyásának, lemorzsolódásának csökkentése. Ennek figyelembevételével alakítottuk ki és fejlesztettük a pedagógiai és infrastrukturális eszközrendszert, így az intézmény az esélyteremtéssel biztosíthatja a hátránykompenzációt.

Emellett cél volt az is, hogy biztosítsuk az alkalmas környezetet a sajátos nevelési igényű gyerekek hatékony iskolai megsegítéséhez és a színvonalas fejlesztő foglalkozások megtartásához. Hasonlóképpen fontos volt a tehetségazonosítást és -fejlesztést támogató pedagógiai eszközrendszer kialakítása, továbbfejlesztése.

A modern korban kiemelten fontos a digitális kompetenciák összehangolt fejlesztése, ehhez a XXI. századi igényeknek megfelelő terem- és eszközfeltételeket alakítottunk ki. A szaktantermek felszerelését és bútorzatát megjavíttattuk, az intézmény nevelési színtereit és eszközeit pedig úgy fejlesztettük, hogy azok alkalmasak legyenek települési és járási közösségi programokra is. A hatékony pedagógiai eszközrendszer alkalmazásával és a módszertani megújulásával lehetővé vált a gyerekek továbbtanulási, pályaválasztási esélyeinek javítása.

A projekt megvalósítója a Szegedi Tankerületi Központ, a fenntartó a tervezéstől egészen a program zárásáig kiemelt figyelemmel kezelte a fejlesztés minden mozzanatát.

A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában a fejlesztés eredményeként - a meglévő iskolaépület felújításán túl - a tetőtér beépítésével új foglalkoztató helységeket alakítottunk ki. Az új épületrészben korszerű, a modern kor igényeit is kielégítő szaktantermeket, kiegészítő helyiségeket, akadálymentes mosdókat építettünk. A tornacsarnok új sportpadlót kapott, ezzel párhuzamosan felújítottuk az öltözőhelyiségeket és vizesblokkokat is.

Az infrastrukturális fejlesztéseken túl több mint 100 millió forintból vásároltunk eszközöket az iskola számára. Ennek köszönhetően az intézménybe új bútorok, informatikai eszközök, laborberendezések, tan- és sporteszközök érkeztek.

A projekt összesen 693,1 millió forint támogatásból valósult meg, amelyből az Európai Unió vissza nem térítendő támogatása 653,7 millió forint volt. A beruházásról a https://kk.gov.hu/szeged oldalon olvasható bővebben.


További információ kérhető:

Magyar László sajtóreferens

+3670 426 0878 – sYahbpD7YMZzM1wbWxAZXhwZWRpZW50bWwuaHU=

Menü

Navigáció