Pozitív tapasztalatok a Gyulai Tankerületi Központban

Publikálva: 2017. november 28.

Évértékelő kerekasztal-beszélgetésre invitálta november 23-án a média képviselőit a Gyulai Tankerületi Központ. A fórumon bemutatkozott az egyéves szervezet, majd a sikeres pályázatokról, beruházásokról esett szó, végül a Gyulai Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények képviselői az új szervezeti struktúra előnyeit ismertették a sajtó képviselőivel. A Teleki-Szávai Krisztina tankerületi vezető által vezetett beszélgetésen részt vett Ágostonné Farkas Mária, a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola intézményvezetője, Kertes Gabriella, a Gyulai Implom József Általános Iskola igazgatója és Öreg István, a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium vezetője.

Képünkön (balról jobbra) Teleki-Szávai Krisztina, Ágostonné Farkas Mária, Kertes Gabriella és Öreg István. Fotó: Oláh Szabolcs - Gyulai Tankerületi Központ

- Mindannyian egy közös cél érdekében dolgozunk. Ez a közös cél a gyermek. Mert rendkívül fontos, hogy olyan generációk növekedjenek fel, akik boldog, elégedett, szakmájukban, választott hivatásukban kiteljesedő felnőttekké válhatnak – fogalmazott Teleki-Szávai Krisztina, aki a bevezető után egy átfogó képet adott a Gyulai Tankerületi Központról a jelenlévőknek.

A Békési, a Gyomaendrődi, a Gyulai, a Sarkadi és a Szeghalmi járást magába foglaló tankerületben 8869 diák tanul 27 köznevelési intézményben, az összesen 86 feladatellátási helyen mintegy 1700 pedagógus, oktatási-nevelési munkát közvetlenül segítő munkatárs, technikai dolgozó és közfoglalkoztatott dolgozik. Bemutatásra került a 34 településen jelenlévő Gyulai Tankerületi Központ felépítése, szervezeti egységei, munkacsoportjai, valamint szó esett a költségvetésről is, ami 2017-ben mintegy 7,8 milliárd forint.

Fotó: Oláh Szabolcs - Gyulai Tankerületi Központ

A tankerület-vezető felvázolta az elmúlt 12 hónap beruházásait, fejlesztéseit. Bemutatta az összesen mintegy kétmilliárd forintból megújuló Sarkadi Általános Iskolát, a vésztői Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát, valamint a dévaványai Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát érintő sikeres pályázatokat. Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztését megcélzó projekteket, amelyek összesen 750 millió forintos fejlesztéseket tesznek lehetővé további 13 tankerületi általános iskolában Gyulán, Mezőberényben, Szeghalmon, Gyomaendrődön, Füzesgyarmaton, Körösladányban, Köröstarcsán, Okányban, Lőkösházán és Bucsán.

A Gyulai Tankerületi Központ iskolafejlesztési programjának első állomásában, több mint 135 millió forintos keretből megszépült a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium kollégiumának a külseje, valamint energetikai korszerűsítés zajlott az épületben. Vele egy időben, 800,4 millió forintból felépült a Geszti Arany János Általános Iskola épülete.

A beruházások után ismertetésre kerültek a módszertani pályázatok, amelyek keretében összesen mintegy 420 millió forint fordítható a pedagógusok szakmai ismereteinek bővítésére, és a diákok tanórákon kívüli tartalmas időtöltésére. A Gyulai Tankerületi Központ az infrastrukturális és módszertani páláyzaton túl is számos további projekttel – mint az Erasmus+, a Határtalanul! vagy az Erzsébet-tábor – erősíti az oktatás minőségét. Ezek összeértéke több mint 168 millió forint.

A nemzetközi és hazai pályázaton túl a tankerületi központ nagy figyelmet fordít az elengedhetetlen karbantartásokra, szükséges eszközbeszerzésekre is. A gyulai tankerületben összesen mintegy 80 millió forint értékben történtek karbantartások az utóbbi hónapokban, iskolabútor-beszerzésre 69 millió forintot, könyvtárfejlesztésre, szaktantermek felszerelésére, sporteszközök beszerzésére 49 millió forintot fordított a 27 iskolát fenntartó központ.

  

Fotó: Oláh Szabolcs - Gyulai Tankerületi Központ

- Az új rendszer felállásakor már látszott, hogy a Gyulai Tankerületi Központban egy jövőbe mutató, a jelenlegi állapotokat fölmérő, és az értékeket továbbvivő, építő folyamat kezdődött, és már akkor kirajzolódott, hogy a köznevelés ezirányú megújulásának középpontjának mindenképpen a gyermek áll, hiszen kezdettől fogva a színvonalas oktató-nevelő munkáról beszéltünk – hangsúlyozta Öreg István, majd hozzátette: az azóta tapasztalható pozitív folyamatok az intézményvezetők szakmai önállósága mellett, és az iskolák önálló arculatának megtartásával zajlanak.

Kertes Gabriella tapasztalata szerint azzal is gazdagodott az oktatási intézmények tárháza, hogy a tankerületben létrejött igazgatói munkacsoportban az intézményvezetők napi szinten, kollégákként tudnak konzultálni egymással bármilyen kérdésben, és nagy segítség, hogy együtt dolgozhatnak egy-egy probléma megoldásán. Sőt, már folyamatban van azon szakmai kapcsolódási pontok keresése, amelyek mentén a jövőben az intézmények pedagógusai is jó gyakorlatokat vehetnek át egymástól.

Ágostonné Farkas Mária is jó tapasztalatokról számolt be. Mint mondta, annak ellenére, hogy a gyomaendrődi iskola távolabb helyezkedik el a központtól, minden segítséget megkap intézményünk, mind a Gyulai Tankerületi Központ, mind a Gyomaendrődi Térségi Iroda munkatársaitól. Az igazgató szerint a tankerület létrejöttével kedvező lehetőséget teremtett, hogy az igazgatók feladatkörének bővülésével a technikai dolgozók is az iskola alkalmazásába kerültek, ami zökkenőmentesebb, hatékonyabb munkát eredményez az iskolában.

  

Fotó: Oláh Szabolcs - Gyulai Tankerületi Központ

Menü

Navigáció