Mérlegen a kínai nyelvoktatás eredményei

Publikálva: 2023. január 17.

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskolában egyebek között a kínai nyelvoktatás eredményei is mérlegre kerültek a tanév első félévének értékelése során. A Konfuciusz Tanterem címmel rendelkező intézmény e téren végzett munkája meghatározó a térségben.

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskolában (SZTEJKI) – mind a gimnáziumi székhelyen, mind az általános iskolai tagintézményekben - a kínai nyelvoktatás eredményeit is áttekintették a tanév első félévének értékelése során.

Dr. Gera Tibor intézményvezető beszámolója szerint a 2022/2023. tanév első félévében összesen 201 tanuló tanult tanórai keretek között kínai nyelvet, közülük 121 fő a SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskolájába, 80 fő a SZTEJKI Eötvös József Gimnáziumba jár. Az intézmény másik két tagiskolájától sem idegen ez a tanulmányi terület, a SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskolájában és a SZTEJKI Zoltánfy István Általános Iskolájában kínai szakkör működik összesen 11 tanuló részvételével. A gimnáziumi intézményegységben további feladatként jelentkezik az érettségiztetés és nyelvvizsgáztatás is.

A SZTE Konfuciusz Intézettel együttműködő intézmény a 2022/2023. tanévet 4 kínai vendégtanárral kezdte, de ez a szám a félév során további 3 kínai önkéntes tanárral egészült ki. A kínai kollégák összesen heti 49 órában tanítanak kínai nyelvet, és a pedagógiai munkát a kínai kultúráról, ünnepekről szóló különböző előadásokkal segítik mind az általános iskolákban, mind a gimnáziumban, sőt az  egyik hagyományos kínai eseményről, az őszközép ünnepről óvodásoknak is tartottak foglalkozást. Nagyon fontos ez, hiszen a SZTEJKI Kossuth Lajos Általános Iskolájában a kínai nyelv oktatása már első osztályban megkezdődik.

A nyelvoktató tevékenységgel kapcsolatos tudásmegosztás érdekében különböző fórumok állandó szereplője is az intézmény.

A második félév kiemelt programjaként például 2023. április 5-én „Kínai Nyelv Napja” címmel  szerveznek konferenciát. A rendezvényre intézményvezetőket, pedagógusokat és a Magyarországon működő Konfuciusz Intézetek képviselőit várják, akik érintettek ebben a munkában és az ehhez kapcsolódó tudásmegosztásban, illetve érdeklődnek a kínai nyelv oktatásának bevezetése iránt.

A rendezvény témájában kapcsolódik ahhoz a decemberben megtartott nemzetközi konferenciához, amelyet a Tiencsini Idegennyelvi Egyetem, valamint a Kínai Oktatási Minisztérium Nyelvi Oktatási és Együttműködési Központja szervezett 2022. december 16-án.  

A „Language as the Bridge to Form an Innovative Cooperation” címmel megtartott online eseménynek több mint hetven meghívott vendége volt, számos országból – többek között Kína, USA, Németország, Olaszország stb. – képviseltették magukat az oktatási szakemberek.

A szakmai programon a SZTEJKI képviseletében dr. Gera Tibor intézményvezető tartott összefoglaló előadást a kínai nyelvoktatás gyakorlatáról, valamint a magyar-kínai két tanítási nyelvű oktatás bevezetésének lehetőségeiről.

Menü

Navigáció