Mátyás Tudósai és Táncosai a Kőrösiben

Publikálva: 2024. március 1.

A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2023/2024-es tanévben immáron 41. alkalommal rendezte meg a MÁTYÁS TUDÓSAI és TÁNCOSAI tehetséggondozó megyei versenyét.

A versenyen öt kategóriában mérték össze tudásukat, tehetségüket a diákok.

Az első kategória VERSMONDÓ VERSENY  volt a megye általános iskoláinak 3-8. osztályos tanulói, valamint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok azonos korosztályú tanulói számára.A versenyzőknek egy – max. 3 perces időtartamú – szabadon választott verset kellett előadniuk. A szabadon választott versek olyan irodalmi alkotások voltak, amelyek az emberi kapcsolatok különböző megnyilvánulásaihoz kötődtek.

A második kategóriában „MÁTYÁS KIS NYELVÉSZEI” egyéni anyanyelvi versenyt hirdettek a megye 3-4. osztályos általános iskolai tanulói számára, melynek célja a tanulók anyanyelvi tehetségének kibontakoztatása volt. Minden általános iskola korosztályonként egy tanulót nevezhetett a versenyre. Az anyanyelvi versenyen írásbeli feladatlap megoldásával mérték össze tudásukat a tanulók.

A harmadik kategóriában RAJZVERSENY került lebonyolításra a megye általános iskoláinak 3-4., 5-6., és 7-8. osztályos tanulói, valamint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok azonos korosztályú tanulói számára. A megyei versenyre korosztályonként 2 tanuló nevezését várták iskolánként. A versenyzők szabadon választhattak A4-es vagy A3-as rajzlapot, 2x45 perc alatt kellett megoldaniuk a verseny helyszínén ismertetett, a mottóhoz kapcsolódó feladatot tetszőleges technikával. A verseny idei mottója  „Él az a híd, amelyen át megnyílik minden szív.” /Ideas együttes/ volt.

A negyedik kategória ANGOL NYELVŰ SZÉPKIEJTÉSI VERSENY volt a megye általános iskoláinak 6-7. osztályos tanulói, valamint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok azonos korosztályú tanulói számára. A versenyre egyéni jelentkezőket vártak. Évfolyamonként egy-egy tanulót.

Theme: Love and human relations , így a feladat adott volt: A szeretet és az emberi kapcsolatok témakörben, 2-2,5 perces a versenyző által szabadon választott (próza vagy vers) előadása olvasott formában és a versenyt szervezők által meghatározott, kötelező ismeretterjesztő szöveg felolvasása.

 Végül, de nem utolsó sorban az ötödik kategóriában a  „KIS MATEMATIKUSOK” VERSENYÉRE került sor a megye 3. és 4. osztályos tanulói számára.

 

Szívből gratulálunk az elért eredményekhez a kis versenyzőknek!

Menü

Navigáció