Közlemény kedvezményezetti honlapra Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Kaposvári Tankerületi Központban EFOP-3.3.5-19-2020-00027

Publikálva: 2021. december 22.

A projekt a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósul meg.

Projektidőszak: 2021.05.01-2021.09.30

Projekt költségvetés: 65 888 262 Ft, mely 100% mértékű, vissza nem térítendő támogatás

A projekt kedvezményezettje: Kaposvári Tankerületi Központ

A projekt megvalósítási helyszíne a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola és annak 11 tagintézménye.

A projekt célja: 1 088 fő általános iskoláskorú gyermek tematikus táborokban történő részvétele.

A projekt tevékenységeivel bentlakásos és napközi formában megvalósuló tematikus tanulási alkalmakat valósít meg a felhívásban foglaltaknak megfelelően 2021. június utolsó két hetében, a tankerületből összességében 1088 gyermek bevonásával. A bentlakásos programon az intézmény 1-8. osztályos tanulói közül 120 fő, míg 968 fő pedig napközi jellegű programon vesz részt. A tematikus programok megfelelnek az alábbi elvárásoknak: Tematikus bentlakásos program esetében 6 nap, 5 éjszaka egy tematikus hét, mely során teljes ellátás, szállás, a tematikus programmodulhoz kapcsolódó élménypedagógia program komplex lebonyolítása valósul meg. A bentlakásos program helyszíne, az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukció keretében kialakított és lefolytatott minősítési eljárásban részt vevő szálláshely. A tematikus napközi keretében hetente 5 nap alatt minden nap legalább 8 órában kerül tematikus program megszervezésre, napi négyszeri étkezés biztosításával. Mindkét típusú program megvalósítása esetében az intézmények pedagógusai, segítők és önkéntesek is bevonásra kerülnek.

A tematikus tanulási alkalmak a tankerület intézményeiben az alábbi tematikákban valósulnak meg: Nomád kaland (Challenge Camp), Közlekedés, KRESZ, Idegen nyelv, Környezetvédelem, természetismeret, Környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás, Művészeti nevelés, Sport, egészségre nevelés, Digitális világ, tudatos médiahasználat, Digitális világ, digitális alkotás.

Az egyes témamodulok a tankerület által felügyelt intézményekben elvégzett jelentkeztetések alapján, valamint az EFOP 3.2.15 kiemelt projekttel történő szakmai együttműködés keretében kialakított segédanyagok mentén kerülnek megvalósításra.

A projekt keretében önkéntesek, iskolai közösségi szolgálatot teljesítők is bevonásra kerülnek. Az önkéntesek bevonása a programelemekben szakmai felkészítéssel kezdődik, majd pedig a programot követően annak értékelésével zárul.

A projekt szoros együttműködésben végzi tevékenységét az EFOP 3.2.15 kiemelt projekt kedvezményezettjével. Ennek keretében a tankerület pedagógusai a kiemelt projekt képzésein vesznek rész, valamint alkalmazzák az EFOP 3.2.15 kiemelt projekt keretében kidolgozott módszertani segédanyagokat és tananyagokat.


Műszaki szakmai eredmény

Bentlakásos programok

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 2 hét

Napközi programok

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 2 hét

Bevont iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók

Az eredmény számszerűsíthető célértéke: 12 fő

 

Monitoring mutatók:

Informális és nem formális képzésben részt vevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma: 1 088 fő

Cél elérési dátuma: 2021.09.30

A projekt az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 számú központi programhoz kapcsolódva valósul meg, alkalmazva az annak keretében kidolgozott élménypedagógiai módszert, igénybe véve a minősített program és szállás kínálati rendszerét.  

A projekt megvalósulásával az 1 088 fő gyermek részére közvetlenül biztosítja a Csodaszarvas módszertan alapján biztosított élménypedagógiai táborozás lehetőségét, hozzájárul a szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének méréséhez, valamint támogatja a közösségi szolgálat biztosításának módszertani fejlesztését. 

 

Érdeklődése esetén a projektről további információkat a http://www.kodaly-kap.sulinet.hu/ honlapon olvashat.

Menü

Navigáció