Közlemény A Kaposvári Tankerületi Központ azonnali hatállyal felmondta a babócsai iskolafelújítás kivitelezési szerződését

Publikálva: 2020. november 5.

A Kaposvári Tankerületi Központ azonnali hatállyal felmondta az EFOP-4.1.2-17-2017-00032 számú, „Infrastrukturális fejlesztés a Gábor Andor Általános Iskolában” című, a babócsai iskolafelújítás projektjének kivitelezési szerződését, tekintettel arra, hogy a vállalkozó többszöri felszólításra sem volt hajlandó a munka folytatására, amelynek eddig csak a kisebb részét végezte el. A fenntartó a munkaterület visszavételéről soron kívül intézkedett. A felmondás kapcsán a tankerületi központ a kivitelezési szerződésben rögzített valamennyi jogát érvényesíteni kívánja.

A projekt 2019.05.24-én kezdődött meg, amikor a Kaposvári Tankerületi Központ átadta a munkaterületet a  közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezőjének,  az APM Construct Kft-nek. A beruházás 25% részteljesítése még megtörtént, az azóta eltelt időszakban azonban a kivitelező jelentős elmaradásba került. A tankerületi központ és az általa megbízott műszaki ellenőr folyamatosan felszólította a kivitelezőt a kapacitások jelentős növelésére, a munkavégzés fokozására, illetve a munkaterületen felhalmozódott hulladék kezelésére. A Kaposvári Tankerületi Központ a tőle elvárható gondossággal eljárva élt a kivitelezési szerződésben rögzített jogaival, így a hulladékkezelés elmulasztása miatt kötbér megfizetésére is felszólította a kivitelezőt.

 A kivitelező 2020 májusában a tankerületi központ felé megküldött nyilatkozatában a teljesítési véghatáridő módosítását kérte. Az elmaradás fő okának a COVID-19 pandémia okozta késedelmet jelölte meg. A teljesítési határidő meghosszabbítását az illetékes hatóság nem támogatta, mert nem találta megalapozottnak a késedelem indokát, ugyanis a területen hónapok óta nem folyt tényleges munkavégzés.

A Kaposvári Tankerületi Központ továbbra is elkötelezett a projekt teljes körű megvalósítása mellett, melynek érdekében minden lehetséges intézkedést megtesz.

Kaposvári Tankerületi Központ

2020.11. 04.

Menü

Navigáció