Közérdekű adatok

DOKUMENTUMOK
Törzskönyvi alapadatok
Alapító Okirat
SZMSZ_2017
SZMSZ_2020
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat
Tájékoztatás hatósági ügyekről
Állami Számvevőszék jelentés
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Térítési díj és tandíj szabályzat
A Soproni Tankerületi Központ adatbázisai, nyilvántartásai

STATISZTIKAI ADATOK
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei

Tanulói létszámok:
2017. október 1.
2018. október 1.
2019. október 1.
2020. október 1.
2021. október 1.
2022. október 1.


GAZDASÁGI ADATOK

LÉTSZÁM ADATOK
Soproni Tankerületi Központ létszámára vonatkozó összesített adatok  2022.10.19
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamit költségtérítése 2022. I-IV. negyedév
2023. I-IV. negyedév

GAZDÁLKODÁSI ADATOK ÉVENKÉNT
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS
2017. 2018. 2019. I-II. 2020. I-II. 2021. 2022. 2023.I.,
2023.II 
2024.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVES BESZÁMOLÓ
2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
KÖZBESZERZÉSI TERV
2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
5 MILLIÓ FORINTNÁL NAGYOBB ÉRTÉKŰ SZERZŐDÉSEK
2018. 2019.

 2019.10.01-i állapot szerint
2020.

2020.10.31-i állapot szerint
2022.

2022. 12.31-i állapot szerint
2023.

2023. 12.31-i állapot szerint

Statisztikai összegzés a 2017. évi közbeszerzésekről

Statisztikai összegzés a 2018. évi közbeszerzésekről

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása


INTEGRITÁS - Panaszok és közérdekű bejelentések 

Integritás tanácsadó:

dr. Pintér Gábor

Tel:  99/795-243

E-mail: aVjpaWHKlhuYdd3mkmZ2Fib3IucGludGVyQGtrLmdvdi5odQ==

Adatvédelmi tisztviselő:

Zámbóné Bánfalvi Ildikó 

Tel.: 99/795-246

E-mail: FERlnmFmr4zNNdaWxkaWtvLmJhbmZhbHZpLnphbWJvbmVAa2suZ292Lmh1


Beérkezett közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, elutasított adatigénylések:
2020
2021
2022
2023

Menü

Navigáció