Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A Külső-Pesti Tankerületi Központ szervezeti egységei, vezetői, elérhetőségek

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

        Külső-Pesti Tankerületi Központ – ORGANOGRAM

       A Külső-Pesti Tankerületi Központ szervezeti egységeinek feladatai

I.3. A Külső-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények

I.4. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége

I.5. A Külső-Pesti Tankerületi Központ által alapított közalapítványok

I.6. A Külső-Pesti Tankerületi Központ által alapított költségvetési szervek

I.7. A Külső-Pesti Tankerületi Központ által alapított lapok

I.8. A Külső-Pesti Tankerületi Központ felettes/felügyeleti szervei

·         Belügyminisztérium

·         Klebelsberg Központ

·         A Külső-Pesti Tankerületi Központ hatósági döntéseivel szemben nincs fellebbezésre lehetőség.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A Külső-Pesti Tankerületi Központra vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök

 

·         Vonatkozó jogszabályok

·         Szervezeti és működési szabályzat 

·         Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

II.2. A Külső-Pesti Tankerületi Központ hatáskörébe tartozó hatósági ügyekről

 

·         Tájékoztató a hatósági ügyekről

·         Jogszabályok jegyzéke

II.3. A Külső-Pesti Tankerületi Központ által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások és annak finanszírozása


II.4. Adatbázisok, nyilvántartások

 

    ·        Adatbázisok, nyilvántartások


    ·         Adatkezelési tájékoztató

A hozzáférés módjára és a másolatkészítés költségeire az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) rendelkezései az irányadóak.


II.5. A Külső-Pesti Tankerületi Központ nyilvános kiadványai


        A Külső-Pesti Tankerületi Központnak nyilvános kiadványai nincsenek.


II.6. A Külső-Pesti Tankerületi Központ hirdetményei, közleményei


II.7. A Külső-Pesti Tankerületi Központ által kiírt pályázatok

 

Nincs a Külső-Pesti Tankerületi Központ által kiírt pályázat.


II.8. A Külső-Pesti Tankerületi Központnál végzett vizsgálatok, ellenőrzések, nyilvántartása


II.9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

·        Illetékes szervezeti egység: Adatvédelmi tisztviselő

·        Elérhetőség: lMClZA7GzjhhVzbGlsbGEuYXJldGluYS5rb3ZhY3NAa2suZ292Lmh1

·        Postai cím: 1205 Budapest Mártírok útja 47.

·        Információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Kovács Aretina Lilla

·        Szabályzat a közérdekű adatigénylés rendjéről

II.10. Statisztikai adatok

 

·         Köznevelési statisztikai adatok

·         Intézmények

·        Jelentés a 2022-ben elutasított közérdekű adatigénylésekről 

·        Jelentés a 2023-ban elutasított közérdekű adatigénylésekről

 II.11. Közérdekű adatok hasznosítása

A Külső-Pesti Tankerületi Központ közérdekű adatok hasznosításához kapcsolódó tevékenyéget nem végez.


 II.12. Különös és egyedi közzétételi lista

A Külső-Pesti Tankerületi Központ különös és egyedi közzétételi listával nem rendelkezik.III. Gazdálkodási adatok 

III.1. A Külső-Pesti Tankerületi Központ költségvetései és éves beszámolói


III.1.1. Éves költségvetés

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024


III.1.2. Éves költségvetési beszámoló

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023


III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


2021. III. negyedév

2021. IV. negyedév

2022. I. negyedév

2022. II. negyedév

2022. III. negyedév

2022. IV. negyedév

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások


        A Külső-Pesti Tankerületi Központ nem nyújt költségvetési      támogatást.


III.4. Az ötmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések

          Az ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések II. 

          Az ötmillió forintot elérő vagy meghaladó szerződések III. 

     


III.5. A Külső-Pesti Tankerületi Központ által nem alapfeladatai ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések


A Külső-Pesti Tankerületi Központ ilyen jellegű kifizetéseket nem teljesít.


III.6. Az Európai Unió támogatásával és egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések 


·         Európai Uniós forrásból támogatott projektek


III.7.  A Külső-Pesti Tankerületi Központ közbeszerzései


III.7.1. Éves közbeszerzési terv

2019-2022

III.7.2. Közbeszerzési összegzés

Menü

Navigáció