Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálat

 

II. Szervezeti struktúra

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata-ARCHÍVUM

 

III. A szerv vezetői-az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv- A tankerületi központ fenntartásában álló nevelési-oktatási intézmények

 

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A közfeladatot ellátó szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 

 

1.4. Közalapítványok

I. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok

 

 

1.5. Lapok

I. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

 

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv-ARCHÍVUM

 

 

1.7. Költségvetési szervek

 

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

I. Az Észak-Pesti Tankerületi Központ alaptevékenysége, feladat és hatásköre

Jogszabályok

Jogszabályok-ARCHÍVUM

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat

 

II. A tankerületi központ hatáskörébe tartozó hatósági ügyek

Szakértői vizsgálaton való megjelenésre történő kötelezéssel összefüggő eljárás

Szakértői vélemény ellen benyújtott egyet nem értéssel összefüggő eljárás

 

III. Közszolgáltatások

 

IV. A tankerületi központ nyilvántartásai

Saját fenntartású adatbázisok, nyilvántartások

Adatkezelési Szabályzat

 

V. Nyilvános kiadványok

 

VI.-VII. A testületi szerv döntéshozatala, ülései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

VIII. Pályázatok- az Észak-Pesti Tankerületi Központ által kiírt pályázatok

 

IX. Hirdetmények- a tankerületi központ által közzétett hirdetmények, közlemények

 

X. Közérdekű adatok igénylése- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzata

 

Illetékes szervezeti egység:

Adatvédelmi tisztviselő

(dr. Kratzer-Kovács Tünde)

elérhetősége:

cUmvhGUceBudgMKdx42mN1ZXN6YWtwZXN0QGtrLmdvdi5odQ==

postacíme:

1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.

telefonszáma:

06-1/401-3020

 

XI. Közzétételi listák- a közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ nem rendelkezik különös és egyedi közzétételi listával.

Az Észak-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények közzétételi listája

 

XII. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai

2022

2021


Integritás tanácsadó neve: Kudela Katalin

                           E-mail: bOWemiKigfuwEjnQ5y0NWRa2F0YWxpbi5rdWRlbGFAa2suZ292Lmh1

                          Integritásirányítási rendszer tájékoztató

                          Bejelentő adatlap

Menü

Navigáció