EFOP-3.11.1-17-2017-00027 Tanulók egyéni fejlesztése, előmenetelének javítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben

.


Kedvezményezett neve: Pápai Tankerületi Központ

Projekt kezdete: 2018.01.01

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.03.31.

Projekt pénzügyi befejezése/záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.06.29.

Projekt összköltsége/elszámolható összköltsége: 79.989.484 Ft

Támogatás mértéke: 100%


Projekt rövid összefoglalása:

-          A projekt időtartama: 36 hónap

-          Bevont intézmények száma 4 db, melyek:

o        Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola

o        Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola

o        Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI

o        Mezőlaki Arany János Általános Iskola

-        A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia az iskolai kudarcok, a lemorzsolódás gyakori következményére, az alacsony iskolázottságra, továbbá ennek eredményeképpen a munkaerőpiacról és a társadalomból való kirekesztődés veszélyére irányítja a figyelmet. Ennek alapján ez már kisiskoláskorban is kiemelt feladat. Szükséges az oktatási rendszer minőségét, hatékonyságát és eredményességét, a képzettségi szint javítását szolgáló intézkedésekre. A bevont intézmények meghatározó szerepet töltöttek be az integrációs törekvések sikeres megvalósításában, hatékonyan, sajátos arculattal működtették IPR rendszerüket.  

 

-        Fontos szempont:

o   a kiemelt figyelmet igénylő tanulók esélyeinek erősítése,

o   a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése.

 

-        Jelen projekt kiemelt célja, hogy közvetlenül javítsa az egyén életesélyeit, foglalkoztathatóságát, alkalmazkodóképességét. Mindezt komplex pedagógiai módszertani programok bevezetésével, az adaptív pedagógiai folyamatok támogatásával. A projekt horizontjában a differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás és támogatás, a tanulási kudarc, lemaradás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megakadályozása, az intervenció áll. Ehhez egyéni és kiscsoportos fejlesztés valósul meg valamennyi intézményben és kapcsolódóan mentorálás, melyben érintett a bevont tanuló közvetlen környezete, családja. A végzettség nélküli iskolaelhagyás egyik fontos szereplői a pedagógusok, ők tehetnek a legtöbbet, a megelőzés, a beavatkozás érdekében. A projekt feladata, hogy változást eredményezzen a pedagógusok nézetei, attitűdjei és eszköztára tekintetében.

-        Fentiek sikeres megvalósításához együttműködés valósul meg az Pedagógiai Oktatási Központtal, felsőoktatási intézményekkel, helyi civil szervezetekkel.

-        Közvetlen és közvetett célként fogalmazódik meg a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó stratégia intervenciós beavatkozása, így a projekt megvalósítása révén a lemorzsolódás visszaszorítására alkalmas, egyéni tanulási utakat támogató módszerek kerülnek kipróbálásra, értékelésre. A projekt hatására a bevont hátrányokkal küzdő tanulók és családjaik társadalomba való beilleszkedése, életvezetési gyakorlata várhatóan javul. A projekt során eredményesség- és hatékonyság mérés valósul meg, mely a várható hatásokat igazolni fogja.

-          Célunk, hogy intézményeink hálózattá szerveződve dolgozzanak a projekt során. Az intézmények kommunikálnak egymással, információkat (tudásokat) cserélnek, tapasztalatokat szereznek, a lényegi elem az együttműködés, így elősegítik a térség közoktatásának fejlődését, fejlettségét.

 

A felhívásban szereplő kötelező tevékenységek mindegyikét vállaltuk

1.      A Szülő – Suli programokra kiemelt hangsúlyt fektettünk: 72 alkalmat terveztünk, amelyek közül több programsorozatként jelenik meg. A szülő-iskola kapcsolatának megerősödését várjuk, ami a közös együttműködést nagyban javíthatja.

2.      A választható tevékenységek közül szintén minden területen vállaltunk tevékenységeket. A projektben megvalósítani kívánt tevékenységekről részletesebben az elkészült szakmai terv szolgáltat részletes leírást.

A projektbe 80 diákot vonunk be, valamint 30 pedagógus bevonását vállaljuk, akik egyben mentorként is tevékenykednek. Mind a 4 érintett intézményben új képzési módszertant alkalmaznak. A bevont munkanélküliek és inaktívak száma a projektben eléri a felhívásban szereplő értéket.


PapaiTankerLogo

Menü

Navigáció