EFOP-4.1.3-17 projektek rövid összefoglalói

Publikálva: 2017. november 8.

Az állami fenntartású köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A fejlesztéseknél kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszerek ne csak a nagyvárosokban élő családok számára legyenek hozzáférhetőek, hanem a hátrányos helyzetű térségekben, a kisebb városokban, településeken is. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a helyi szükségletnek megfelelő fejlesztés következtében minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen.
EFOP-4.1.3.-17-2017-00110

Tanulási környezet javítása a Pápai Weöres Sándor Általános Iskolában

A projekt azonosító száma:                      EFOP-4.1.3-17-2017-00110

A kedvezményezett neve:                           Pápai Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                       60 259 870 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):                   100%

A projekt fizikai befejezés időpontja: 2018. október 31.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítási időszaka 2017.09.01.-től 2018.10.31.-ig tartott. A fejlesztés fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A projekt elősegítette a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását. A minőségi oktatási környezet kialakításához szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósult a projekt keretein belül.

A projekt indokoltsága

A tantermek bútorzata, az oktatási eszközök állapota elhasznált, elavult volt. Állapotuk az idők folyamán folyamatosan romlott, miközben kihasználtságuk, illetve az erre való igény nőtt. A bútorokra, eszközökre a tanulók számára szükség van a megfelelő oktatási környezet és oktatási infrastrukturális feltételek biztosításához. A tantermek, közlekedők felújítása, festése, energetikai korszerűsítés is szükségessé vált. A fejlesztést indokolta a modern, a kornak megfelelő tanulási környezet biztosítása, ezzel is motiválva a diákokat a jobb tanulmányi eredmény elérésére.

A megvalósult projekt összegzése

Megvalósítási helyszín: Pápai Weöres Sándor Általános Iskola (8500 Pápa, Teleki u. 2.)

A 12 db általános tanterem felújítása megtörtént nyílászárók és burkolatok cseréjével, falak festésével. A közlekedőkben energiatakarékos lámpák kerültek elhelyezésre. Az étterem lapostető szigetelése javításra került, a tanári, igazgatói, titkársági helyiségek burkolata is megújult, valamint világítótestek cseréjét is elvégeztük. Energetikai korszerűsítés keretében az elavult villamos főelosztó berendezés cseréje megtörtént az iskola zavartalan működésének biztosítása mellett.

Természettudományos szaktanterem felújítása: A 2015/16-os tanévtől felmenő rendszerben a természettudományos tárgyakat szakkör keretében emelt óraszámban oktat az iskola. A szakkört vezető pedagógusok által használandó eszközök állapota, valamint a tanítási környezet a természettudományos tárgyak oktatására nem volt megfelelő, többségük elavult. Ez problémát okozott, mert a Pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban a négy évfolyamos emelt szintű természettudományos osztályban folytathatják az általános iskolából kikerülve tanulmányaikat azok a diákok, akik természettudományi területen szeretnének továbbtanulni a későbbiekben. A városban, sőt a környező iskolákban sem volt a természettudományos képzésnek általános iskolában történő magasabb óraszámú tanítása. Ezen a területen nagy jelentősége van a szemléltetésnek, az élménypedagógiai elemekre építő gyakorlati oktatásnak, amely speciális eszközöket igényel.

Energetikai korszerűsítés: A villamos főelosztó szekrény elavult volt, a jelenlegi IKT eszközök és számítástechnikai eszközök áramellátását nem tudta biztosítani.

2016 decemberében korszerű kazán került beépítésre, de a nyílászárók rossz állapota miatt a meleg kiszökött, így szükséges volt a nyílászárók cseréje a tantermek esetében. Az első emeleti irodák (tanári szoba, igazgatói helyettesi, igazgatói, gazdasági iroda) burkolatok felújításával megújult. A kis tanári szoba nyílászáróinak, padlóburkolatának és lámpáinak cseréje, nagymértékben javította a megfelelő környezet biztosítását. A közlekedőkben a nyílászárók szintén rossz állapotban voltak, nem záródtak rendesen, a nagy réseken a meleg kiszökött. A lámpatestek állapota is elavult, így azok cseréje is szükségessé vált.

Lapostető javítása a beázások megszüntetése érdekében: Az épület a ’80-as évek közepén épült, állagmegóváson kívül jelentősebb felújítás nem történt. A lapostető nagyobb esőzések, havazás, hóolvadás idején beázik. Ezért vált szükségessé a lapostető felújítása, szigetelése.

 


EFOP-4.1.3.-17-2017-00112

Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola tornatermeinek és szaktantermeinek felújítása

A projekt azonosító száma:                      EFOP-4.1.3-17-2017-00112

A kedvezményezett neve:                           Pápai Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                       68 313 617 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):                 100%

A projekt fizikai befejezés időpontja:  2018. október 31.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítási időszaka 2017.09.01.-től 2018.10.31.-ig tartott.

A fejlesztés fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt elősegítette a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását. A minőségi oktatási környezet kialakításához szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósult a projekt keretein belül.

 

A projekt indokoltsága

A felújítással érintett tornatermek nem feleltek meg a mai kor követelményeinek: a sportolási lehetőség ugyan megvalósult, de egészségtelen, illetve balesetveszélyes körülmények között a tanulók tekintetében. Az iskola és a Pápai Tankerületi Központ fontosnak tartotta, hogy a diákok már kisgyermekkorban megszeressék a mozgást, s felszabadultan, korszerű infrastrukturális feltételek mellett sajátíthassák el az alapvető mozgásfunkciókat – ez illeszkedik az iskola pedagógiai fejlesztési céljaihoz. A mindennapos testnevelés órák kötelezettsége új kihívás elé állította az intézményt, mivel a heti öt óra követelményeinek, és a célcsoport igényeinek nem feleltek meg a tornatermek a fejlesztés előtti állapotukban.

 

A megvalósult projekt összegzése

A projekt két helyszínen valósult meg.

 

Elsődleges megvalósítási helyszín: Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola (8400 Ajka, Móra Ferenc u. 19.) A Móra Ferenc utcai iskolaépületben, ahol a 4-8 évfolyamos tanulók oktatása zajlik, szintén a tornaterem került felújításra a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel. a 200 m2 alapterületű tornaterem

padlóburkolatának felújításán kívül kicserélésre kerültek a lámpatestek, a kiszolgáló helyiségek teljesen átépítésre kerültek. Ugyanezen épületen belül a meglévő informatika terem felújításával nyelvoktatásra is alkalmas tanterem került kialakításra, mely 20 fő egyidejű nyelvoktatását teszi lehetővé.

 

Megvalósítási helyszín: Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola (8400 Ajka Eötvös u. 9.)

 

Az iskola Eötvös utcai épületében, ahol az alsós évfolyamok kapnak elhelyezést, a 180 m2 alapterületű tornaterem padozata újult meg. A kopolit üvegezésű bevilágító felületek helyett új, korszerű műanyag nyílászárók kerültek elhelyezésre. Energiatakarékossági szempontok és fenntarthatóság miatt új világítótestek kerültek beépítésre. A szellőztetés megoldása érdekében gépi szellőztető berendezés került beépítésre. Eszközbeszerzés szempontjából a nagyon rossz állapotú bordásfalakat kicseréltük.

 


EFOP-4.1.3.-17-2017-00118

Tornaterem felújítások a Fekete-Vörösmarty iskolában Ajkán

A projekt azonosító száma:                      EFOP-4.1.3-17-2017-00118

A kedvezményezett neve:                           Pápai Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                       69 520 836Ft

Támogatás mértéke (%-ban):                 100%

A projekt fizikai befejezés időpontja:  2018. október 31.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítási időszaka 2017.09.01.-től 2018.10.31.-ig tartott.

A fejlesztés fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt elősegítette a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását. A minőségi oktatási környezet kialakításához szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósult a projekt keretein belül.

 A projekt indokoltsága

A felújítással érintett tornatermek nem feleltek meg a mai kor követelményeinek: a sportolási lehetőség ugyan megvalósult, de egészségtelen, illetve balesetveszélyes körülmények között a tanulók tekintetében. Az iskola és a Pápai Tankerületi Központ fontosnak tartotta, hogy a diákok már kisgyermekkorban megszeressék a mozgást, s felszabadultan, korszerű infrastrukturális feltételek mellett sajátíthassák el az alapvető mozgásfunkciókat – ez illeszkedik az iskola pedagógiai fejlesztési céljaihoz. A mindennapos testnevelés órák kötelezettsége új kihívás elé állította az intézményt, mivel a heti öt óra követelményeinek, és a célcsoport igényeinek nem feleltek meg a tornatermek a fejlesztés előtti állapotukban. Az Iskola utcai épület tanulólétszáma alacsony, de sok a rossz anyagi körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanuló. A városrészben működik a Családok Átmeneti Otthona, amely körzetileg az iskolához tartozik. Sok az otthonban lakó tanköteles korú gyermek.

A megvalósult projekt összegzése

Elsődleges megvalósítási helyszín: Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (8400 Ajka, Fürst u. 2.)

A Fürst S. utcában a 162,93 m2 alapterületű tornaterem burkolatának felújításán felül új nyílászárók kerültek elhelyezésre, kiváltva az üvegtéglából készült bevilágító felületeket. A jövőbeni falpenészesedés elkerülése érdekében gépi szellőzés valósult meg a tornateremben. Új világítótestek kerültek beszerzésre, amely hozzájárul a helyiség energiatakarékos működéséhez.. Az elhasználódott öltözői padlóburkolat helyett új, nagy kopásállóságú padlóburkolat készült, a falfelületek megújításával párhuzamosan.

Megvalósítási helyszín: Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (8400 Ajka, Iskola u. 30.)

Ugyanezen intézményhez tartozik a padragkúti tornaterem épülete, mely 186,3 m2 sportolásra alkalmas térrel rendelkezik. Ezen létesítmény sportpadló burkolata helyett új padlóburkolat került beépítésre. A hozzá tartozó öltöző helyiségek 54,32 m2, a zuhanyzóhelyiségek 27 m2 felülettel felújításra kerültek. A fiú-lány öltözők felújítása a következő elemeket tartalmazza: burkolat felújítás, falfelületek kezelése, gépészeti felújítás. A zuhanyzó és a mosdó (fiú-lány együtt) felújítás elemei: burkolat felújítás, falfelületek festése, gépészeti felújítás, szaniterek cseréje. Összességében elmondható, hogy a 80-as években épült tornaterem a felújítást követően méltóképpen szolgálja a többségében hátrányos helyzetű tanulók sportolási lehetőségeit.

 


EFOP-4.1.3.-17-2017-00122

Komplex fejlesztés a jövőért a Noszlopi Német Nemzetiségi Iskolában

A projekt azonosító száma:                      EFOP-4.1.3-17-2017-00122

A kedvezményezett neve:                           Pápai Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                       85 986 660 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):                 100%

A projekt fizikai befejezés időpontja: 2018. október 31.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt megvalósítási időszaka 2017.09.01.-től 2018.10.31.-ig tartott.

A fejlesztés fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt elősegítette a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását. A minőségi oktatási környezet kialakításához szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósult a projekt keretein belül.

 

A projekt indokoltsága

Német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként minden évfolyamon emelt óraszámban folyik itt az oktatás. Az iskola tervei között szerepelt, hogy az alsó tagozatban is bevezeti az informatika oktatását. A fejlesztésekkel elérhető, megvalósítható cél került kitűzésre, a magas szintű digitális tudáshoz jutás esélye, a nyelvi gyakorlottság képességének kialakítása, újszerű interaktív és nagyfokú differenciálásra épülő pedagógia, szakmai módszerek alkalmazása. A korszerű nyelvoktatásnak elengedhetetlen feltétele egy olyan nyelvi terem, ahol korszerű eszközök, nyelvi szoftverek segítségével, támogatásával valósítható meg a diákok tanulása. A fejlesztést megelőzően az intézmény nem rendelkezett ilyen korszerű, nyelvoktatást segítő eszközökkel.

A külső sportpálya mérete nem volt szabványos, felülete töredezett, egyenetlen – balesetveszélyes volt. Megvilágítással nem rendelkezett, a labdafogó háló részleges kiépítésű, cserére érett. Szükségessé vált olyan felújítást végezni a sportpályán, amely alkalmassá tette a mindennapos testnevelés megvalósításához, ahol a tanulók balesetmentesen tudnak sportolni tanórákon és tanórán kívül is.

 

A megvalósult projekt összegzése

Megvalósítási helyszín: Noszlopi Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola (8456 Noszlop, Sport tér 1.)

Az intézmény nevéből is adódóan fő hangsúlyt kapott a mai kor igényeinek megfelelő nyelvoktatás. A projekt keretében új tanterem került kialakításra, mely egyben biztosítja a számítástechnikai és nyelvoktatás feltételeit. A kialakított szaktanteremben 20 fő egyidejű nyelvoktatása, illetve 20 fő informatikai oktatása valósul meg. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében mozgáskorlátozott személyek számára új bejárat került kialakításra.

 

Az iskola elektromos hálózata felújításra került, így az intézmény biztonságosan működtethető.

 

A mindennapos testnevelés követelményeinek való megfelelés céljaival összhangban új, öntött gumi borítású sportpálya létesült, biztosítva a szabadtéri sportolás lehetőségét. Az eredeti aszfaltos sportpálya elhasználódott, töredezett felületével balesetveszélyes volt. A mindennapos testnevelés feltételei a faluházban és az új, kültéri sportpályán valósulnak meg.

A külső sportpálya felújítása során olyan több sportág számára hasznosítható pálya kialakítása megvalósult, ami a délutáni és egyéb iskolai sportprogramok méltó és balesetveszélytől mentes helyszíneként nagymértékben javítja az iskola mindennapi oktatási tevékenységét. Az iskolai sportpálya kialakításához szükséges volt a meglévő 20x40m játékterű (22x42m) aszfaltburkolatú pálya bontása alépítménnyel; drén szivárgók, gyűjtőcső és folyóka helyének földkiemelése; kavicsfeltöltés készítése 30x50 cm-es szelvényben geotextília védelemmel; dréncső, gyűjtőcső fektetése; tükörkészítés tömörítéssel; geotextília fektetése teljes felületen; burkolatszegély készítése; ágyazati szűrőréteg készítése; műanyag folyóka beépítése vízelvezetéshez; kavicsos gumiréteg készítése 30 mm vastagságban. A burkolati réteg készítése 10mm vastagságban történt. A sportpályához kapcsolódóan beszerzésre kerültek kézilabdakapuk, háló hüvelyes elhelyezéssel; 2 db mobil kosárlabdaállvány palánkkal, gyűrűvel hálóval; tenisz, röplabda, tollaslabdaállvány hálóval. Kiváló lehetőség biztosított a kispályás futball, kézilabda, röplabda, kosárlabda, tollaslabda sportágak versenyszerű lebonyolítására.

 


EFOP-4.1.3.-17-2017-00125

Esélyteremtés Lovászpatonán

A projekt azonosító száma:                      EFOP-4.1.3-17-2017-00125

A kedvezményezett neve:                           Pápai Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                       53 173 179 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):                 100%

A projekt fizikai befejezés időpontja:  2018. október 31.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítási időszaka 2017.09.01.-től 2018.10.31.-ig tartott. A fejlesztés fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A projekt elősegítette a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását. A minőségi oktatási környezet kialakításához szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósult a projekt keretein belül.

A projekt indokoltsága

Az iskolába járó gyerekek 60%-a jelentős szociális hátránnyal küzd. Az egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat, fejlesztéseket lehetővé tevő helyiségek kialakításával lehetőséget adtunk arra, hogy a gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok megfelelő körülmények között tudják végezni fejlesztő munkájukat. Emellett ezen termek alkalmassá váltak a hit- és erkölcstan oktatók számára az óráik megtartására, amelyek kiscsoportos foglalkozások keretében valósulnak meg. Az intézményben a csoportbontásban oktatott tárgyak számára is jól használható helyiségek létesültek, amelyek pl. a tehetséggondozást szolgáló foglalkozások esetén is kihasználhatók. A helyiségek régóta nem voltak felújítva, elavultak, az alapvető higiéniai elvárásoknak sem feleltek meg a mosdók. Méltó körülmények biztosítása vált szükségessé mind a tanulók, mind az itt dolgozó pedagógusok számára.

A megvalósult projekt összegzése

Megvalósítási helyszín: Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola (8553 Lovászpatona, Kossuth u. 50.) A természettudományos tárgyak emelt szintű oktatása feltételeinek biztosítása végett korszerű szaktanterem került kialakításra, amelyben vegyi fülke és 5 db energiablokk került elhelyezésre, kiegészítve tantermi bútorzattal. Az iskolai oktatás feltételeinek javítása mellett a modern körülmények hozzájárulnak a tehetséggondozáshoz és a középiskolai tanulmányok előkészítéséhez, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához.

A tornaszobához kialakításra került külön fiú-lány öltöző, akadálymentesített mellékhelyiséggel. A közös használatú mellékhelyiségek is megújultak.

3 db mellékhelyiség felújítása valósult meg: 1 tanári (7,01 nm), 1 fiú (14,88 nm) és 1 lány mosdó (20,48 nm). Ezen kívül a volt óvodai mosdó került akadálymentesítésre, amely 11 nm területű. Az alapműködéshez elengedhetetlenül szükséges volt az iskola vizesblokkjának felújítása.

A fejlesztés kertében kicserélésre kerültek a gépészeti, elektromos vezetékek, berendezési tárgyak. A településen nincs vezetékes csatornarendszer, mely még a közeljövőben sem várható. Ezen tény tükrében a környezetvédelmi szempontok érvényre jutása érdekében korszerű biológiai szennyvíz tisztítót kapott az iskola.

3 db egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásra alkalmas helyiség kialakítása is megtörtént a megszűnt óvodai csoportok helyén, összesen 82,61 nm-en. A helyiségek kialakítása, felújítása kapcsán átépítésre került az elektromos vezetékrendszer, gépészeti vezetékek és az elöregedett nyílászárók felújítása megtörtént. A berendezések lehetőséget adnak az egyéni fejlesztői feladatok ellátására is. Mivel a terem nemcsak az egyéni, kiscsoportos foglalkozások során lesznek használva, hanem a hit- és erkölcstan órák megtartására is otthont ad, mellette pedig a tehetséggondozás is megvalósulhat ebben a teremben. Az új körülményekre tekintettel a gyógypedagógusok megfelelő körülmények között tudják végezni fejlesztő munkájukat. Emellett a kiscsoportos tanórák is méltó körülmények közé kerültek.

 EFOP-4.1.3.-17-2017-00126

Lábad mozdul - elméd szárnyal

A projekt azonosító száma:                      EFOP-4.1.3-17-2017-00126

A kedvezményezett neve:                           Pápai Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg:                       70 633 901 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):                 100%

A projekt fizikai befejezés időpontja:   2018. október 31.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósítási időszaka 2017.09.01.-től 2018.10.31.-ig tartott. A fejlesztés fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

A projekt elősegítette a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását. A minőségi oktatási környezet kialakításához szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósult a projekt keretein belül.

 

A projekt indokoltsága

A felújítással érintett tornaterem nem felelt meg a mai kor követelményeinek. Az iskola és a Pápai Tankerületi Központ fontosnak tartotta, hogy a diákok már kisgyermekkorban megszeressék a mozgást, s felszabadultan, korszerű infrastrukturális feltételek mellett sajátíthassák el az alapvető mozgásfunkciókat – ez illeszkedik az iskola pedagógiai fejlesztési céljaihoz. A mindennapos testnevelés órák kötelezettsége új kihívás elé állította az intézményt, mivel a heti öt óra követelményeinek, és a célcsoport igényeinek nem feleltek meg a tornatermek a fejlesztés előtti állapotukban. A pályázat keretén belül szükségessé vált a tornaterem felújítása, a nyílászáróinak cseréje, kazánok, radiátorok, elektromos berendezések, fényvetők cseréje, a beázások miatt a tetőzet javítása.

A technika órákat a főépülettől különálló épületben található technika teremben tartották. Az osztályokat, ha a csoport létszám indokolja, az informatika órákkal bontják. A tantervben meghatározott feladatok elvégzése a munkapadokon történt. A technika terem állapota nem volt megfelelő, a tantervben megfogalmazott feladatok elvégzésre nem alkalmas. A nyílászárók cseréjével, a padlózat felújításával, a berendezés és az eszközök modernizálásával egy XXI. századi tanterem kialakítása valósulhatott meg, ahol a tanulók azt a megfelelő technikai tudást tudják elsajátítani, aminek birtoklása a mai ember számára nélkülözhetetlen.

A megvalósult projekt összegzése

Megvalósítási helyszín: Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola (8454 Nyirád, Széchenyi utca 34/A)

A Nyirádi Iskola két épület vonatkozásában érintett a projektben.

Az 1993-ban épült 18x30 m-es tornaterem felújítása valósult meg a nyílászárók teljeskörű cseréjével, a padlóburkolat hibáinak javításával, radiátor cseréjével, tető javításával, falak festésével, elektromos rendszer felújításával. A tornaterem világítótestjei kicserélésre kerültek.

Energetikai szempontból megvalósult a fűtéskorszerűsítés radiátorok cseréjével, és 2 db 100 kW-os gázkazán beépítésével. Így kiváltásra került a magas költséggel működő gázolaj feldolgozásából keletkezett pakura olajjal működő két kazán. A tornateremhez kapcsolódó energetikai felújítás a következőket foglalja magában: meglévő olajjal üzemelő gépészeti berendezések, vezetékek bontása, külső gázcsatlakozó vezeték kiépítése nyomásszabályozóval, belső vezetékhálózat kiépítése; kaszkád rendszerű korszerű kazánok beépítése, automatikus szabályzással.

Ugyanezen intézmény másik épületében korszerű technika, háztartástan oktatására alkalmas tanterem került kialakításra. A technika terem 49,56 nm, ennek a felújítását és a hozzá kacsolódó eszközök beszerzését végeztük el. A felújítás a következő elemekből épült fel: háztartástan tanításhoz minikonyha kialakítása, beépített mosogató, főzőlap. Kicserélésre kerültek a nyílászárók is, amellyel energiát lehet majd megtakarítani. A korhadt ablakok cseréjén kívül új, magas kopásállóságú PVC burkolat került elhelyezésre, megújultak a villamos berendezések. A mai kor követelményeinek megfelelő radiátorok kerültek felszerelésre. Eszközbeszerzések keretében új munkapadokat, székeket, szerszámokat kapott az iskola.

 

Menü

Navigáció