Tájékoztató közlemény EFOP-4.1.3-17-2017-00139

Publikálva: 2018. július 2.

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS A SOMOGYJÁDI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

1.      

A Kaposvári Tankerületi Központ támogatást nyert a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére.

Az elnyert támogatás összege 69 964 911 Forint, a támogatás mértéke 100,00 %

A projekt 2017.09.01. – 2018.11.30. között valósul meg.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00139

A kedvezményezett neve, címe: Kaposvári Tankerületi Központ, 7400 Kaposvár, Szántó utca 5.

 

A projekt tartalma

EFOP-4.1.3-17-2017-00139 - Infrastrukturális fejlesztés a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

1.       Projekt összköltsége: 69 964 911 Ft

a.       ebből infrastrukturális fejlesztés, felújítás költségei: 53 975 000 Ft

b.      ebből eszköz- és szoftverbeszerzés költségei: 6 366 255 Ft

2.       Projekt tervezett időtartama:

·         2017.09.01-2018.11.30

 

3.       Infrastrukturális fejlesztés főbb elemei:

A jelen projekt keretében fejlesztéssel érintett Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mernyei Tagiskolájának tevékenységét méretében megfelelő, minőségében azonban jelentősen leromlott infrastruktúra támogatja. Az iskola harmincöt évvel ezelőtt panel technológiával épült, háromszintes lapostetős épület.

Jelen projekt keretében a Somogyjádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mernyei Általános Iskola tagintézményének mernyei épületében valósul meg infrastrukturális beruházás. A projekt keretében három fő tevékenységet hajtunk végre:

·         Felújításra kerül a rendkívül leromlott állapotban lévő tornaterem teljes tetőszerkezete, Felújításra kerül az oktatási terület feletti teljes tetőszerkezet.

Az iskola lapostetős kialakítású, de nem korszerű szerkezet. A kiegészítő szerkezetek tönkrementek, felújításuk nem történt meg. Az attika fedések teljesen elkorrodálódtak, a bitumenes szigetelés leválik a falaknál, felhajlik a csatlakozásoknál. A tető beázik, így a tantermekbe és a tornaterembe is gyakran jut be a víz, amit ideiglenes megoldásokkal próbálnak távol tartani. A tetőszerkezet felújítása ezen okok miatt időszerű és feltétlenül szükséges.

A pályázat keretein belül lehetősége lenne az iskolának arra, hogy a tetőszerkezet felújításra kerüljön, így a tanórákat, a termekben tartható sportfoglalkozásokat és a tornatermi testnevelés órákat, táncórákat és rendezvényeket is sokkal jobb körülmények között lehetne megtartani. E mellett az épület szerkezete is megfelelő védelem alá kerülne a csapadék és egyéb időjárási körülmények ellen.

A javasolt építészeti tevékenység az elavult lapostető rétegeinek bontása, a födémszerkezet esetleges megerősítése és új, egyenes rétegrendű korszerű lapostető kialakítása.

Kialakítandó egyenes rétegrend:

-      mechanikai rögzítéssel kialakított vízszigetelés

-      lejtésképző réteg

-      hőszigetelés

-      párazárás

A hajlatképzés megoldása, a különböző magasságú tetőszerkezetes csatlakozásának szigetelése és az attika megfelelő kialakítása is szükséges.

Strangok cseréje

A tető felújításának nem csak a rétegek cseréjét kell magába foglalnia, hanem a vízelvezetés és az egyéb csatlakozó szerkezetek megoldását is. A vezetékek szinte teljesen elkorrodálódtak, az összefolyók ma már használhatatlanok. A villámvédelmi vezetékek sok helyen nem megfelelően kialakítottak, e miatt életveszélyesek.

Külső csatlakozás a bekötésig

A vezetékek cseréjét nem csak a tetőn kell megoldani, hanem az épület oldalán a levezetésük, biztonságos rögzítésük és a hálózatba való bekötésük is szükséges.

·         Megújításra kerül a nyelvoktatáshoz kapcsolódó infrastruktúra;

A fejlesztés keretében kialakításra kerül az új, a nyelvi labor igényeinek megfelelő bútorzat, 15+1 (tanár és diák) részére a nyelvi laborhoz szükséges informatikai eszközök (laptopok), továbbá a szoftveres, kooperatív csoportmunkát lehetővé tévő eszközök

Menü

Navigáció