EFOP-4.1.2-17-2017-00033

Publikálva: 2020. június 5.

EFOP-4.1.2-17-2017-00033


A Kisvárdai Tankerületi Központ sikeres pályázatot nyújtott be EFOP-4.1.2-17 kódszámú felhívásra, melynek köszönhetően 534 499 574 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében címen és EFOP-4.1.2-17-2017-00033 azonosítószámon nyilvántartott pályázata.

A támogatás intenzitása 100 %.

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01.     

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.09.28.

A Projekt célja:

Az intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint a hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása. Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek -különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.


Menü

Navigáció