EFOP-4.1.2-17-2017-00020 Projekt zárás

Publikálva: 2022. május 2.

LEZÁRULT AZ „ISKOLA A KÖZPONTBAN – KÖZPONT AZ ISKOLÁBAN. A KOZÁRMISLENYI JANIKOVSZKY ÉVA ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

LEZÁRULT AZ „ISKOLA A KÖZPONTBAN – KÖZPONT AZ ISKOLÁBAN. A KOZÁRMISLENYI JANIKOVSZKY ÉVA ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN” CÍMŰ PÁLYÁZAT

A Pécsi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020” című felhívásra benyújtott pályázatával 654,71 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 28,23 millió forint többlettámogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A projekt megvalósításához Magyarország Kormánya 104,83 millió forint többletforrást biztosított. Az infrastrukturális beruházás így összességében 787,77 millió forintért valósulhatott meg.

A meglévő iskola egy közel 1200 négyzetméteres épületrésszel bővült. Az új épületszárny földszintjén kapott helyet az étkező, két szaktanterem, egy tanterem, valamint több, földszinti főfunkciókat kiszolgáló helyiség: melegítőkonyha, szertárak, vizes blokkok, közlekedő terek. A bővítmény emeletén kialakításra került két további szaktanterem, egy tanterem, egy tankonyha és több kiszolgáló helyiség.

Az átalakítási és a felújítási munkák a meglévő épületben összesen csaknem 3000 négyzetméteren valósultak meg: a földszinten a megszűnő étkező és melegítőkonyha helyén tantermek létesültek, átalakult a tanári, az emeleten megtörtént a számítástechnika szaktanterem felújítása, az épület északnyugati részén átépültek a tetőtéri tantermek. A külső munkák részeként megújult az iskolaudvar és a belső udvar is.

Az infrastrukturális beruházás során korszerű, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó bútorzat, valamint a modern tanulási környezet biztosítása érdekében szükséges fejlesztőeszközök beszerzése is megvalósult 57 millió forint értékben.  

A pályázat segítségével több mint 700 diák tanulási körülményei javultak.
 
 
A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 01 – 2022. április 30.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00020
A támogatás teljes összege: 787.767.421.- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információ a zQIwNoECkAOHpOq5BV0YDcGVjc0Bray5nb3YuaHU= e-mail címen kérhető.

Menü

Navigáció