EFOP-4.1.2-17-2017-00007 Projekt zárás

Publikálva: 2022. július 15.

MEGÚJULT A KÖKÖNYÖSI GIMNÁZIUM GAGARIN ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pécsi Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési Intézmények Infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése” című felhívásra benyújtott pályázatával támogatást nyert a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztésére. A vissza nem térítendő támogatás eredeti összege 429,24 millió forint, amelyhez Magyarország Kormánya 90,56 millió forint többlettámogatást biztosított. Így a projekt összköltsége 519,8 millió forint.

A projekt hosszú távú célja a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítása, amely által minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók. A megfelelő infrastrukturális háttér kialakítása hozzájárul, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy minden intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen, a helyi igényekhez is megfelelően alkalmazkodva. Fenti célok megvalósítása érdekében újítottuk fel az intézményi infrastruktúrát.
A meglévő iskola egy közel 800 négyzetméteres épületrésszel bővült. Ennek földszintjén kapott helyet egy többcélú művészetoktatási terem, kiszolgáló terekkel. Az emeleti részen kialakítottunk két szaktantermet a hozzá kapcsolódó szertárral, egy tankonyhát, valamint egy egyéni fejlesztő termet is. Átalakítottuk a meglévő épületben a kémia szaktantermet és megújítottuk a tornacsarnok akusztikai rendszerét. A külső munkálatok során megszépült az intézmény környezte, többek között az új növénykörnyezet telepítésének köszönhetően.
Az infrastrukturális beruházás során a Tankerületi Központ korszerű, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó bútorzatot, valamint a modern tanulási környezet biztosítása érdekében szükséges fejlesztőeszközöket szerzett be közel 36 millió forint értékben.
A beruházás eredményeként több mint 400 gyermek oktatási körülményei javulnak.

A projekt megvalósításának időszaka: 2017. szeptember 01. – 2022. június 30.
A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00007
A támogatás teljes összege: 519.798.084,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információ a tTGsOL40DEmcGVjc0Bray5nb3YuaHU= e-mail címen kérhető.

Menü

Navigáció