Tájékoztató az EFOP-4.1.12-22-2023-00012 azonosítószámú, Villamos hálózat felújítása a Pápai Tankerületi Központ intézményeiben című projektről

Publikálva: 2023. május 12.

Az EFOP-4.1.12-22 számú pályázat célja, hogy a részt vevő intézmények elektromos hálózatának megújítása, üzembiztonságossá tétele hatékonyan járuljon hozzá a korszerű tanulási környezet kialakításához, ami alapja az adott intézmény eredményességének növeléséhez, így hozzájárulva a minőségi oktatáshoz.

Kedvezményezett neve: Pápai Tankerületi Központ

Szerződés száma: EFOP-4.1.12-22-2023-00012

Projekt címe: Villamos hálózat felújítása a Pápai Tankerületi Központ intézményeiben

Projekt kezdete: 2023.05.15.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.08.31.

Projekt pénzügyi befejezése/záró elszámolás benyújtásának határideje: 2023.09.30.

Projekt összköltsége/elszámolható összköltsége: 237 670 978 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Projekt támogatott intézményei:

Ø  Csóthi Géza Általános Iskola

Ø  Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ø  Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Ø  Pápateszéri Általános Iskola

Ø  Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ø  Ihász Gábor Általános Iskola

Magyarország Kormányának felhívása az állami fenntartású köznevelési intézmények elektromos hálózatának megújítását, üzembiztonságossá tételét célozta meg, amely eredményeként a közszolgálatként biztosított köznevelés intézményeiben a digitális eszközök fokozott használatával összefüggésben egyre fokozódó rendszerterhelés kiszolgálása műszaki szempontból biztonságos módon történik.

Az EFOP-4.1.12-22 számú pályázat célja, hogy a részt vevő intézmények elektromos hálózatának megújítása, üzembiztonságossá tétele hatékonyan járuljon hozzá a korszerű tanulási környezet kialakításához, ami alapja az adott intézmény eredményességének növeléséhez, így hozzájárulva a minőségi oktatáshoz.

 Az EFOP-4.1.12-22-2023-00012 azonosítószámú projekt kapcsán a Pápai Tankerületi Központ 237 670 978 Ft vissza nem térítendő támogatási összegben részesül.

Az iskolák felújítása során az iskola épületek teljes villamos hálózata megújul, szakaszos megvalósítás figyelembe vételével. A megújítással érintett helyiségekben a régi rendszer visszabontását követően új falon kívüli villamos rendszer kerül kiépítésre, kivéve a függőlegesen lejövő kapcsolók csatlakozása és szerelvénye. Ezen elemek besüllyesztésre kerülnek. Bontás és helyreállítási munka besüllyesztett vezetékrészeken készül. Az épület villamosenergia ellátása jelenleg megoldott, a helyiségek rendeltetései változatlanok maradnak, az épületek energiaigény növelése, teljesítménybővítés lehetősége biztosítottá válik.

Az épületek főelosztója megújul, alelosztók kerülnek beépítésre, megfelelő villamos ellátás biztosítása érdekében. A tantermekben, tanári szobákban, iroda helyiségekben külön kiselosztók kerülnek felszerelésre, amelyek tartalmazzák az adott helyiségen belüli áramkörök leágazásait, áramvédő kapcsolóval védve. Az épület szakaszosan kerül felújításra.

 Az akadálymentesítés a szerelvények megfelelő magasságban való elhelyezésével valósul meg. A világítás kapcsolók szerelési magassága padló felett 1,1 méter, az általános dugaljak szerelési magassága padló felett 0,4 méter, az interaktív táblák aljzatai 1,1 méter, a teakonyha aljzatai 1,25 méter magasan kerülnek elhelyezésre.

 A felújítás a helyiségek világítását nem érinti, a meglévő lámpatestek változatlanul megmaradnak. Az esetlegesen hibás, sérült, balesetveszélyes lámpatestek cseréje valósul meg.

 A kiépítésre kerülő villámvédelmi rendszerek az épületek tetején a tető fölé 2 méter magasra nyúló felfogó rudakkal valósul meg. A felfogó rudak egymással összekötésre kerülnek a tetőfedés alatt, a tetőszerkezethez rögzítve, a fa tetőszerkezettől az összekötő elemeket min. 5 centiméter távolságra eltartva.

Menü

Navigáció