EFOP-3.3.5-19-2020-00059

Publikálva: 2021. február 3.

Projekt összefoglaló

A kedvezményezett neve: Gyulai Tankerületi Központ

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00059

A projekt címe: Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Gyulai Tankerületi

Központban

A felhívás címe: EFOP-3.3.5-19 – Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program

A szerződött támogatás összege: 90.000.000 forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett

befejezési dátuma: 2021. szeptember 30.


CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM

A GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

 A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Gyulai Tankerületi Központban című pályázatban olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása történik meg, melyek igazodnak a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz, középpontjukban a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.


A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, a tanulói közösségek megerősödését.

A célok elérése érdekében a megvalósítás során megtörténik:

 - a kidolgozott modellprogram tesztelése;
 - a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások,

   támogató rendszerek és  kifejlesztett tartalmak, eszközök,

   kiadványok alkalmazása;
 - a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó pedagógus-

   és animátorfelkészítések;
 - újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési

   eljárások bevezetése;
 - a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése;
 - az inkluzív nevelés szakmai támogatása; tanulói közösségépítés. 

A tematikus tanulási alkalmak az alábbi témamodulok közül valósulnak meg, a Gyulai Tankerületi Központ résztvevő intézményeiben:


 
- nomád, kaland;
 - közlekedés, KRESZ; sport, egészségre nevelés;
 - környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás;
 - nemzeti és kulturális identitás – hagyományőrzés, anyanyelvápolás;
 - művészeti nevelés;
 - életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás.

A ténylegesen megvalósuló témamodulok az intézmények igényeinek megfelelően kerültek kiválasztásra, valamint az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekttel történő szakmai együttműködés keretében kialakított segédanyagok mentén kerülnek megvalósításra.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.További információ kérhető:

Gyulai Tankerületi Központ

5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
Telefon: +36 (66) 795-242

E-mail: SWtTMNlnkWWzWRnG3zYmZ3l1bGFAa2suZ292Lmh1


Menü

Navigáció