EFOP-3.3.5-19-2020-00034

Publikálva: 2021. február 3.

EFOP-3.3.5-19-2020-00034

Kedvezményezett neve: Kisvárdai Tankerületi Központ

Projekt címe: „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Kisvárdai Tankerületi Központban”

 

Szerződött támogatás összege: 89 965 119 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

Tankerületi Központunkhoz 4 járás iskolái tartoznak, ezen intézményekből 13 általános iskolát választottunk ki, ahonnan 1000 diákot vonunk be a program megvalósítása során. A bevont 1000 főből terveink szerint 271 fő hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű.

A tervezés során figyelembe vettük, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítsunk a HH és HHH-s gyermekeknek. A tervezett programokba bevonásra kerülnek SNI-s és BTM-es tanulók is.

Lehetőséget adunk, illetve számítunk is a megvalósítás során a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásokra is a programok megvalósítása során. Összesen 12 fő bevonását tervezzük.

A közösségi szolgálatot teljesítők számára felkészítő képzést tartunk.

A pályázat keretében vállaljuk, hogy szorosan együttműködünk az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt kedvezményezettjével, a programba bevont pedagógusaink részt vesznek az általuk szervezett pedagógus továbbképzéseken, szakmai fórumokon, szakmai vezetőnk részt vesz az általuk szervezett mentor képzésen. A megvalósítás során használjuk az Oktatási Hivatal által kidolgozott témamodulokat és a módszertani segédanyagokat. A bentlakásos programelem megvalósítása során olyan szálláshely szolgáltatót veszünk igénybe, amely az Oktatási Hivatalnál a minősítést megszerezte.

A tervezett programokat a felhívásban kijelölt időpontokban végrehajtjuk. Ennek megfelelően napközis jellegű és bentlakásos táborokat szervezünk 2021. 26. és 27. hetében.

A megvalósítás során az alábbi témamodulok köré szerveződnek a közösségi programok:

-          Művészeti nevelés,

-          Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelv ápolás

-          Közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés

Kiemelt céljaink a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében:

-          -  Tanulóink sajátítsanak el olyan tanulási módszereket, technikákat, amelyekkel eredményesek lesznek az önképzésben, szilárd ismereteket eredményeznek a tanulási folyamatok során.

-          -  A helyi tanterv műveltségtartalmának elsajátításával tanulóink feleljenek meg a kilencedik évfolyam bemeneti követelményeinek.

-          - Tanulóink egyéni érdeklődésüknek és képességüknek megfelelően válasszák meg a továbbtanulás irányát.

-          -  Az önművelésre törekvés, az élethosszig történő tanulásra való felkészülés váljon a tanulók igényévé.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00034

Támogatói okirat - EFOP-3.3.5-19-2020-00034

Menü

Navigáció