Széchenyi 2020 - EFOP-3.3.5-17-2017-00038

Publikálva: 2019. április 30.

„Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál”


Kedvezményezett neve: Békéscsabai Tankerületi Központ

Projekt azonosító: EFOP-3.3.5-17-2017-00038

Projekt címe: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskola Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál

Szerződött támogatás összege: 232 650 000.- forint

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt kezdés dátuma: 2018.03.01

Projekt befejezés dátuma: 2019.08.31.

 EFOP-3.3.5-17-2017-00038 - „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Békéscsabai Tankerületi Központnál”

A nevelés-oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. 2018. és 2019. június 3 - 4. hetében a pedagógusok 19 általános iskolában önkéntes segítők és közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások bevonásával napközis és bentlakásos nyári programokat szerveznek az aktív szabadidő eltöltése érdekében, csökkentve ezzel a munkahelyen dolgozó szülők terheit. Minden gyermek a program ideje alatt napi ötszöri étkezésben részesül, ami a családok részére nem jelent többletköltséget. A nyári táborozás erősíti a tanulói közösségépítést. A programokat továbbképzésen részt vett pedagógusok vezetik, akik programelemenként külön tematikákat dolgoznak ki. Az intézmények az Oktatási Hivatallal Együttműködési megállapodást kötöttek, melynek keretében a hivatal által megbízott mentorok is segítik a szakmai munkát. A tematikus alkalmak kiegészülnek "kimozdulásos" programokkal, valamint külső programszolgáltatók is színesítik a tematikus hetet. A bentlakásos programok az Oktatási Hivatal szakemberei által minősített szálláshelyeken valósulnak meg.

Menü

Navigáció