EFOP-3.3.5-17-2017-00029

Publikálva: 2018. október 3.


KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

 


Sajtóközlemény

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban

2019/04/08

A Kecskeméti Tankerületi Központ vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.3.5-17 kódszámú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című felhívásra benyújtott pályázatával.

A támogatás összege: 370 Millió forint.

Kedvezményezett neve:                                         Kecskeméti Tankerületi Központ

A projekt azonosítószáma:                                    EFOP-3.3.5-17-2017-00029

A projekt címe:

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban

A szerződött támogatás összege:                          370.000.000,- Forint

A szerződött támogatás mértéke:                          100%

A projekt megvalósítás időszaka: 2018. március 1. - 2019. augusztus 31.

A megvalósítás Kecskeméti Tankerületi Központ 50 intézményének bevonásával zajlik 18 hónapon keresztül.

A pályázat célja:

·         a nem formális és informális programok pilot rendszerben történő megvalósítása révén a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése;

·         a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése;

·         az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése;

·         az alap- és kulcskompetenciák nem formális eszközökkel történő fejlesztése.

Főbb tevékenységek és tervezett eredmény:

·         Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megvalósítása 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hetében. A bentlakásos programok az intézmények 3., 5., 7. évfolyamos tanulóinak, míg a napközis programok az 1., 2., 4., 6. évfolyamos tanulóik bevonásával valósulnak meg.

·         A négy hét folyamán a tematikus programok témamoduljai a következők: Közlekedés; KRESZ; Idegen nyelv; Környezetvédelem, természetismeret; Nemzeti és kulturális identitás – Hagyományőrzés, anyanyelvápolás; Művészeti nevelés; Sport; egészségre nevelés; Digitális világ, tudatos médiahasználat; Digitális világ, digitális alkotás; Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás.

·         Folyamatos együttműködés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 pályázatban kifejlesztett tartalmakkal.

·         A pályázatban tervezetten 7400 tanuló vesz részt nem formális és informális programokban.

További információ kérhető:

e-mail: QuWjvSI8y2ZNTNZ3M2F0ZWFta3RrQGdtYWlsLmNvbQ==

Menü

Navigáció