EFOP-3.2.3-17-2017-00050 Digitális környezet kialakítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben

.

Kedvezményezett neve: Pápai Tankerületi Központ

Projekt kezdete: 2018.02.01

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.02.01.

Projekt pénzügyi befejezése/záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.05.02.

Projekt összköltsége/elszámolható összköltsége: 109.617.184 Ft

Támogatás mértéke: 100 %


Projekt rövid összefoglalása:

-          Időtartama: 36 hónap

-          Projekt támogatott intézményei/megvalósulás helyszínei: 

o   Tarczy Lajos Általános Iskola

o   Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

o   Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

o   Türr István Gimnázium és Kollégium

-          A pápai kistérség „felzárkózó” kistérség, a Közép-Dunántúli régióban a leggyengébb gazdasági teljesítményt képviseli.

-          Alapvető cél:

o   A bevont intézmények kiválasztásánál fontos szempont volt az a célkitűzésünk, miszerint az alacsony IKT eszközellátottságú iskolákban megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre az oktatáshoz, továbbá terjedjen el a korszerűbb oktatási tartalmak használata.

o   Továbbá: az életen át tartó tanulás ösztönzése

o   készségek fejlesztése,

o   a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése,

o   a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása,

o   a pedagógusok folyamatos szakmai fejlesztése,

o   tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósulása,

o   az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az egyenlőtlenségek csökkentése

o   Együttműködés keretében vállaljuk, hogy hozzájárulunk:

§  a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel,

§  a Magyarországon tapasztalható digitális leszakadás megállításához

§  a digitális oktatás színvonalának minőségi javításához.

-          Fentieken túl a projekt céljaival támogatjuk azt a pedagógiai paradigmaváltást, miszerint az iskolákban az emlékezetbe vésést felváltja a képességek, készségek fejlesztése.

-          A digitális eszközökkel támogatott oktatás egyértelműen hozzájárul a képességfejlesztéshez, a játékos tanuláshoz, a 21. századi képességek fejlesztéséhez (pl. együttműködés képessége). Ma már elvárás a pedagógusok felé a digitális eszközök oktatási célra való rendszeres használata. A projekt ezt a célt is szolgálja.

-          A kitűzött célokhoz olyan megvalósítási helyszínek kerültek kiválasztásra, amely intézmények esetében nagy a hátrányos helyzetű tanulók aránya, ahol a gyerekek igen nagy része szociális hátrányokkal küzd. A bevont intézmények közül 3 kedvezményezett járáson található, ami önmagában is szükségessé teszi az esélyegyenlőség fokozott megteremtését, az egyenlőtlenségek csökkentését. Ezekben az intézményekben a hátrányos helyzetű tanulók többsége nem rendelkezik digitális eszközzel, nincs okos telefonja, táblagépje, ezért az iskola, a pedagógusok felelőssége fokozottabb, mint más településeken.

-          A bevont intézmények közül a gimnázium egy nagyon jó hírű iskola, remek eredményeket tudhatnak magukénak. Ezen intézmény jó példát adhat a többi iskolának, illetve ezen túlmenően a szakmai együttműködés várható hozama az általános iskolák bizonyos mértékű felzárkózása, az infrastruktúra fejlesztése, valamint a pedagógusok szakmai megújulása. 

Jövőkép: A kiválasztott csomagok és a tervezett tevékenységek megvalósításával a matematikai és digitális kompetenciák fejlesztésén túl célunk:

-          a bevont intézményekben olyan infrastruktúra létrehozása, amely lehetővé teszi az optimális oktatást, annak fenntarthatóságát, az esélyegyenlőség biztosítását,

-          a bevont intézmények nevelőtestülete olyan szemléletformáláson menjen át, amelynek eredménye a hatékonyabb oktatás

-          a hátrányos helyzetű, az SNI-s, BTM-es tanulók esélyegyenlőségének maximális biztosítása - a továbbtanulási esélyek növelése

-          az optimális pályaorientáció megteremtése

-          a kompetenciamérés eredményének tartós növelése

-          az életen át tartó tanulás vonzóvá tétele

-          az intézmények közötti együttműködés eredményességének mérése, értékelése, fokozása

-          fokozatosan bővülő célcsoport bevonása

-          egy széles körben (országosan) használható digitális tananyaggyűjtemény létrehozása. 

Végső soron jövőképünk: a tanulók iskolában tartása, s az élethez, a hasznos munkavégzéshez, a hosszan tartó boldoguláshoz szükséges digitális és egyéb kompetenciákkal való felruházása. 

RÖVIDEN A LÉNYEG:

1. Az iskolák digitális pedagógiai-módszertani csomagokat választottak ki a matematika, valamint a szövegértési kompetencia fejlesztése céljából

2. A kiválasztott csomagok megvalósításához ezeket vállalják:

- akkreditált továbbképzések

- támogató rendszerek kidolgozása, használata

- a csomagok kipróbálása

- évente pedagógusonként 10 digitális tartalom létrehozása, megosztása

- szakmai együttműködés az iskolák között

3. A csomagok megvalósításához szükséges:

- infrastruktúra fejlesztése (hálózat kiépítése, bővítése, iskolai digitális eszközök vásárlása)

- tanulói eszközök vásárlása (oktató csomagok)  

 

PapaiTankerLogo

 

Menü

Navigáció