Széchenyi 2020 - EFOP-3.1.8-17-2017-00193

Publikálva: 2020. február 6.

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda
Projekt azonosító: EFOP-3.1.8-17-2017-00193
Pályázat címe: Kéz a kézben a tudatos jövőnkért!
Indítás: 2017. október 01.
Zárás: 2019. szeptember 30.
Támogatás összege: 15 000 000.- forint
Támogatás mértéke. 100%
Konzorciumi tagok: -
Projekt státusza: Megvalósult


Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program

 

Kéz a kézben a tudatos jövőnkért!

 

A projekt rövid leírása:

 

A két település közelsége alátámasztja azt a reményünket, hogy lehetőséget teremtünk nemzeti kultúránk, identitástudatunk, a Maros löszhát természeti kincsei, a határainkon átívelő gyermekbaráti kapcsolatok, a testvériskolák találkozói, testvériskolák közös táborozási alkalmai, a szakköri foglalkozások, kulturtevékenységek, egészségkultúra fejlesztő programok által arra, hogy gyermekeink képességeikben, idegen nyelvtudásukban, öko – gondolkodásukban gazdagodjanak, közös tématerületek mentén. Programunk bővelkedik a formális és informális tanulás elemeiben, amelyek hozzájárulnak a résztvevő gyermekek szociális kompetenciájának, életmódbeli attitűdjének fejlesztéséhez, ismereteik bővítéséhez, ezáltal hozzá segíti a különösen hátrányos helyzetű gyermekeket is a magasabb végzettségi szint eléréséhez. Célunk a szülők bevonása a projekt két éve alatt minél több programunkba.

 

A projekt közvetlen célja:

 

A szemléletformálás komplex, hosszadalmas folyamat, leginkább gyermekkorban hatékony, az oktatás-nevelés területén3. Ezért a konstrukció célja a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához és már a gyermekkorban elindulhat a társadalmi felelősségvállalás fontosságának előtérbe helyezése.

A program erősíti a hazafiasságot és a nemzeti identitást. Elősegíti a magyar kultúra megismerését. A program keretében lehetőség nyílik olyan tanulók közti kapcsolatfelvételére, egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására, akik eltérő szociális helyzetükből fakadóan vélhetően sosem találkoznának egymással. A program ezen kívül lehetőséget teremt a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás kialakítására.

 

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

 

A pályázat időszaka alatt a szakmai tervben foglalt vállalások 100%-ban teljesültek az alábbiak szerint:

A projektbe bevont tanulók: 50 fő, akik a projektbe bevonásra kerülnek és részt vettek a vállalt programokban.

 

Az alábbiak szerint:

 

A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás támogatása a projektben résztvevő tanulók részére a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan: 416 órában

 

 

Tantárgyi fejlesztés a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan: 416 órában

 

 

Tematikus szakkör a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan:

 

 

Tanórán kívüli egész napos foglalkozások, mindösszesen 22 alkalommal:

 

 

Előadássorozat - Életigenlők: 3 alkalommal került megrendezésre.

 

Testvériskolai programok, személyes találkozással: 6 alkalommal: 

 

Ezeken belül: Európai Unióval kapcsolatos ismeretek bővítése, tanulmányi, kulturális és szabadidős, sport programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása a testvériskolával, idegen nyelvű előadás megtartása.

 

 

A feldolgozott témakör évközi programjához kapcsolódó nyári bentlakásos program a kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódóan, szintén személyes találkozással:

 


A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2019. szeptember 30.


Menü

Navigáció